”Olen kuin uusi ihminen!” : Makeover-ohjelma – nykyajan Turnerilainen siirtymäriitti?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272446
Title: ”Olen kuin uusi ihminen!” : Makeover-ohjelma – nykyajan Turnerilainen siirtymäriitti?
Author: Bister, Juuli Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272446
http://hdl.handle.net/10138/39918
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: Rituaalit eivät ole kadonneet modernillakaan ajalla, ja niitä on runsaasti myös mediassa. Tutkin työssäni makeover-ohjelmia Victor Turnerin siirtymäriittiteorian avulla. Tutkimuskysymykseni on, tarjoaako Turnerin teoria näistä ohjelmista uutta ymmärrystä. Tutkielmani hyödyntää Turnerin siirtymäriitin käsitteitä (rite de passage, liminaali, communitas-rakenne). Tutkimukseni on laadullinen sisällönanalyysi ja menetelmäni teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineistonani työssä on kolme makeover-ohjelmaa, jotka keskittyvät yksilön muodonmuutokseen. Tässä kohtaa aineistoni eroaa esittelemästäni aiemmasta tutkimuksesta, jossa on tutkittu ryhmän muodonmuutokseen keskittyviä makeover-ohjelmia. Oma aineiston analyysi yhdessä aiemman tutkimuksen kanssa osoittavat, että siirtymäriittiteoria tarjoaa käytännöllisen ja hedelmällisen työkalun makeover-ohjelmien analyysiin. Se tarjoaa syvempää ymmärrystä näistä pintapuolisesti kevyeltä viihteeltä vaikuttavista ohjelmista. Makeover-ohejlmat, niin yksilön muutokseen kuin ryhmän muutokseen tähtäävät, noudattavat perinteistä siirtymäriitin kaavaa. Samalla ne pyrkivät poistamaan sosiaalisesti ei-toivotun yhteisöstä ja muovaamaan ohjelman osallistujista näin ihannekansalaisia. Näiden ohjelmien noudattama siirtymäriitti rakentaa myös yhteisöllisyyttä.
Subject: media -- rituaalit
makeover-ohjelma
media-antropologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record