Kasvikuitualusta turpeen tai kookosrouheen korvaajana mansikan kasvihuoneviljelyssä

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Kuisma, Eero
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507212049
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/39972
dc.description.abstract Turpeen käyttäminen kasvualustana on herättänyt maailmanlaajuisesti huolta, koska turpeen käyttöä ei pidetä ekologisesti kestävänä. Kookosrouhetta pidetään muuten luontoystävällisenä vaihtoehtona, mutta sitä jouduttaisiin kuljettamaan Suomeen hyvin kaukaa. Siksi turpeelle ja kookosrouheelle halutaan kehittää korvaajaa kasvihuoneiden ja taimituotannon kasvualustana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voiko suomalainen kasvikuitualusta korvata turpeen tai kookosrouheen mansikan kasvihuoneviljelyssä. Kokeissa verrattiin neljää kasvualustaa: turvetta, kookosrouhetta, kasvikuitua ja turve/kasvikuitu-seosta. Tutkimuksessa mitattiin kasvualustojen pH- puskurikykyä, vedenpidätyskykyä ja liukoisen typen pitoisuutta. Viljelykokeessa mitattiin mansikan taimien vegetatiivista kasvua sekä sadon määrää ja laatua eri kasvualustoilla. Viljelykokeessa kasvikuitualustan pH (6,5-7,7) oli hyvin lähellä turvetta (6,4-7,6). Kookosrouheen ja kasvikuidun pH- puskurikyvyt olivat huomattavasti turvetta sisältäviä kasvualustoja pienempiä. Kasvikuidun vedenpidätyskyky kuivapainoa kohti (613 %) oli selkeästi pienempi kuin muilla kasvualustoilla. Kasvikuitualustan vesipitoisuus (32-42 % v/v) oli kuitenkin lähes koko viljelykokeen ajan lähimpänä mansikan optimia (25-34 % v/v), kun muiden kasvualustojen vesipitoisuudet olivat liian suuria. Kasvikuidulla (23:1) ja kasvikuitu/turve-seoksella (29:1) oli tässä tutkimuksessa optimaaliset C/N- suhteet. Liukoisen typen määrä oli kokeen alussa otetuissa näytteissä selkeästi suurin kasvikuitualustassa. Kasvikuidun johtokyky (0,5 mS/cm) oli aluksi hyvin pieni, mutta se nousi nopeasti ollen 1,2-2,1 mS/cm eli vähintään toisiksi lähimpänä optimia koko viljelykokeen ajan. Mansikan maanpäällinen vegetatiivinen kasvu oli voimakkaampaa turpeessa verrattuna muihin kasvualustoihin. Juuriston kasvu näytti kuitenkin olevan heikointa turpeessa. Kasvualustalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta sadon määrään eikä juurikaan sen laatuun. Siten kasvikuitualusta voisi korvata turpeen tai kookosrouheen mansikan kasvihuoneviljelyssä. fi
dc.description.abstract The use of peat as a growing-medium has raised concerns globally, because it is not ecologically sustainable. Coir is an ecologically friendly alternative, but it is transported very long way to Finland. Therefore, a substitute for peat and coir as a growing-medium in soilless culture is needed. The aim of this research was to find out, whether Finnish plant fibre medium can replace peat or coir in greenhouse production of strawberry. In the experiments four substrates were compared: coir, peat, plant fibre and peat/plant fibre mix. Water holding capacity, pH-buffer capacity and mineralisation of nitrogen were determined, and vegetative and generative growth of strawberries on different substrates were measured. In strawberry cultivation experiment the pH of plant fibre (6,5-7,7) was very close to that of peat (6,4-7,6). Coir and plant fibre had considerably lower pH-buffer capacity than the media that contained peat. The water holding capacity (613 % per dw) of plant fibre was considerably lower than in other media. Plant fibre medium´s water content (32-42 % v/v) was however closest to strawberry´s optimum (25-34 % v/v) during almost the whole experiment. Plant fibre (23:1) and peat/plant fibre mix (29:1) had optimal C/N- ratios in this experiment. The amount of soluble nitrogen was highest in plant fibre medium in the beginning of the experiment. The EC of plant fibre medium was very low in the beginning (0,5 mS/cm), but it increased quickly being 1,2-2,1 mS/cm, so it was second closest to the optimum during the rest of the experiment. The vegetative growth of strawberry plants was more vigorous in peat compared to other substrates. The growth of the root system was weakest in peat. Medium had no significant influence on the amount of yield, and had only minor influence on the quality of the yield. In conclusion, the plant fibre medium could replace peat or coir in the soilless cultivation of strawberry. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kasvualusta fi
dc.subject kasvikuitu fi
dc.subject turve fi
dc.subject kookosrouhe fi
dc.subject mansikka fi
dc.subject growing medium en
dc.subject plant fibre en
dc.subject peat en
dc.subject coir en
dc.subject strawberry en
dc.title Kasvikuitualusta turpeen tai kookosrouheen korvaajana mansikan kasvihuoneviljelyssä fi
dc.title.alternative Plant fibre growing medium as a substitute for peat or coir in soilless culture of strawberry en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Växtproduktions biologi sv
dc.subject.discipline Plant Production Biology en
dc.subject.discipline Kasvintuotannon biologia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212049

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Kuisma.pdf 1004.KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot