Finnish Mechanical Forest Industry SME Perceptions of Export Barriers to Russia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212052
Title: Finnish Mechanical Forest Industry SME Perceptions of Export Barriers to Russia
Alternative title: Suomalaisten mekaanisen metsäteollisuuden pk-yritysten näkemykset Venäjän kaupan esteistä
Author: Pirttilahti, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212052
http://hdl.handle.net/10138/39999
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Abstract: This Master’s Thesis studies the main barriers in exporting forest products from Finland to Russia. The barriers are studied on three levels: the home market in Finland, the host market in Russia, and the internal resources and organization of the firms. In addition, the perceptions of industry producers on Russia’s WTO membership are examined. The focus of the study is on the mechanical forest industry circumstances and on the perceptions of small and medium-size producers that are currently not exporting to Russia. The home and host markets are examined through analyses of previous findings with emphasis on the most influential aspects. In addition, a survey is conducted to study the perceptions of producers. The sample consists of 28 small and medium-size producers within the mechanical forest industry in Finland. The survey was conducted between January and February 2013. The main barriers on the home market were in connection to economic circumstances. The production costs and the challenging competitive circumstances in particular were highlighted. In the host market, challenges were more complex and emerged from a web of factors. Nevertheless, emphasis was given to bureaucracy, corruption, and legal aspects. The surveyed industry producers stressed barriers emerging from the host market. Smaller firms were particularly concerned with cultural and language aspects. The WTO membership was perceived to have only a neutral effect in terms of instigating export activities. The results of this study thus indicate that potential exporters in Finland face a number of export barriers, and Russia’s WTO membership alone does not result in greater inclination towards exporting.Tämä Maisterin tutkielma tarkastelee kaupan esteitä Suomesta Venäjälle suuntautuvassa metsätuotteiden viennissä. Esteitä tutkitaan kolmesta näkökulmasta: kotimarkkinat Suomessa, kohdemarkkinat Venäjällä ja yritysten organisaatio ja sisäiset resurssit. Lisäksi tarkastellaan alan tuottajien näkemyksiä Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksesta yrityksen vientipäätökseen. Tutkielman fokuksena ovat mekaaninen metsäteollisuus ja sen pienet ja keskisuuret yritykset, jotka eivät vielä vie tuotteitaan Venäjälle. Koti- ja kohdemarkkinoita tutkitaan aiempien tutkimustulosten analyysin kautta painottaen vaikutukseltaan merkittävimpiä tekijöitä. Lisäksi suoritetaan kyselytutkimus, jolla selvitetään alan tuottajien näkemyksiä. Kyselytutkimuksen otos koostuu 28 mekaanisen metsäteollisuuden suomalaisesta pk-yrityksestä, ja se toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Kotimarkkinoilla merkittävimmät esteet liittyivät taloudellisiin olosuhteisiin. Erityisesti tuotantokustannukset ja haastava kilpailutilanne nousivat esille. Kohdemarkkinan esteet olivat luonteeltaan monimutkaisemmat. Silti markkinoilla vallitseva byrokratia, korruptio ja lainsäädäntö painottuivat päällimmäisinä esteinä. Kyselytutkimukseen osallistuneet yritykset korostivat selkeästi juuri kohdemarkkinan haastavuutta. Pienemmät yritykset kokivat myös kulttuuri- ja kielierot erityisen haastavina. Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutus yrityksen viennin aloittamisessa koettiin vain neutraalina. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiset potentiaaliset vientiyritykset kohtaavat lukuisia vientiesteitä, joita pelkästään Venäjän WTO-jäsenyys ei voi kompensoida.
Subject: mechanical forest industry
SME
exports
barriers
Russia
WTO
mekaaninen metsäteollisuus
pk-yritykset
vienti
esteet
Venäjä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record