Servicesamtal

 

SERVICE: En korpus av samtal i olika servicesituationer inspelade i Helsingfors, Stockholm och Uppsala. En del är telefonsamtal, en del samtal vid biljettluckor och informationsdiskar. Inspelningarna är från mitten av 1990-talet.

I NorDiga finns nio servicesamtal enligt följande:

  • Helsingfors (Annonser och prenumerationer-a, Varuhus-a, Varuhus-teater-b) 
  • Stockholm (Dramaten-a, Dramaten-b)
  • Uppsala (Biljettlucka-b, Studentkår-a, Turistinfo-a, Turistinfo-b)

Vetenskapligt ansvarig: Mirja Saari

Inspelning och transkription: Charlotta af Hällström

Arkivansvarig organisation: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet

Recent Submissions