Nurmen täydennyskylvön vaikutus kasvustoon ja nurmijyräyksen kannattavuuden arviointi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212054
Title: Nurmen täydennyskylvön vaikutus kasvustoon ja nurmijyräyksen kannattavuuden arviointi
Alternative title: Grass overseeding effects to the growth and profitability assessment of grass rolling
Author: Luukkonen, Vesa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212054
http://hdl.handle.net/10138/40001
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologi (lantbruksteknologi)
Agrotechnology (Agricultural Engineering)
Agroteknologia (maatalousteknologia)
Abstract: Suomessa nurmien sadontuotto alenee yleensä jo kolmannen satovuoden jälkeen ja suurin osa viljelynurmista uudistetaan alle viisi vuotta vanhoina. Nurmikasvustot kärsivät talvesta, sekä nurmen korjuun ja laiduntamisen aiheuttamasta rasituksesta. Kasvustoon syntyy aukkoja, jolloin sato alenee ja aukkoihin kasvaa rikkakasveja. Nurmen pituus ja tiheys vaikuttavat satoon melko suoraviivaisesti. Harventuneita nurmikasvustoja voidaan paikata täydennyskylvöllä ja useat tutkimukset viittaavat siihen, että nurmen ikää voidaan samalla jatkaa taloudellisesti kannattavasti. Tässä tutkielmassa pyrittiin selvittämään miten nurmen täydennyskylvö vaikuttaa kasvustoon ja kuinka kannattavaa täydennyskylvön tekeminen on nurmijyrällä. Työssä tehtiin yksivuotinen peltokoe, jossa tutkittiin nurmijyrän ominaisuuksia ja täydennyskylvön vaikutuksia kasvustoon kylvövuonna. Täydennyskylvökokeita tehtiin 3, 5 ja 8 vuotta vanhoille säilörehu- ja laidunnurmille, joilta korjattiin kaksi satoa. Nurmijyräyksen kannattavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä arvioitiin laskelmin. Täydennyskylvöllä voidaan ylläpitää vanhaa nurmikasvustoa tai lisätä kasvustoon uusia kasveja. Apilan lisääminen kasvustoon onnistuu heiniä paremmin. Nurmen iän jatkamisesta täydennyskylvöllä suomalaisissa olosuhteissa ei ole tarkkaa tietoa. Täydennyskylvön onnistumiseen vaikuttaa eniten vanhan kasvuston tiheys, pellon kosteus ja siementen maakosketus. Käytettävän kylvötekniikan merkitys on pieni. Pelkkä siementen pintalevitys ilman haraamista tai jyräämistä on itävyyden kannalta kuitenkin epävarmin vaihtoehto. Peltokokeessa ei havaittu merkitsevää muutosta nurmen ravintoarvoissa tai kokonaissadossa. Satotaso oli kokeessa hyvä. Voimakkaasti kasvanut vanha kasvusto ja kasvutilan puute saattoivat haitata täydennyskylvön onnistumista. Nurmijyräyksen kannattavuuteen vaikuttivat eniten sadon arvo ja nurmen perustamis- ja siemenkustannukset. Laskelmien mukaan kannattavuus parani, kun käsiteltävä pinta-ala kasvoi ja nurmen ikä pidentyi.Leys productivity decreases over time in Finland. After three years the yield is usually low. Most of the finnish leys are renovated less than five years old. Leys suffer from winter, foraging and grazing and they become thinner. Grass height and density correlate relatively well to the yield. Leys which are thinned out can be fixed with overseeding. The object of this study was to find out how grass overseeding affects to the growth and assess how profitable it is with grass roller. One year field experiment was made. It’s goal was to test the features of the Kivi-Pekka grass roller. Effects to the growth were also studied but the significance was considered low because of the one year test. Overseeding field experiment was made in 3, 5 and 8 years old leys. Yield was cut two times. The profitability of the grass roller was estimated with calculations. Yields can be maintained with overseeding and new plants can be added to the growth. Overseeding succeed better with clover than grasses referring to the literature. The density of old growth and moisture are main features which affect to succes in overseeding. Seeds need warmth, space for growing, moisture and good soil contact to germinate properly. There were only minor differences between the overseeding techniques and results. Surface seeding without harrowing or rolling wasn’t very effective. There were no significant differences between the yields of different treatments in field experiment. Newly sown seeds probably lost in growth competition. Yield value, renovating costs and seed cost had major effect to the profitability of overseeding. According to the calculations grass rollers profitability increased when overseeded area increased and the age of leys become longer.
Subject: overseeding
grass
profitability
grass roller
täydennyskylvö
nurmi
kannattavuus
nurmijyrä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Vesa_Luukkonen.pdf 1.654Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record