lmo0866, lmo0246, lmo1450 ja lmo1722 DEAD-Box RNA helikaasigeenien vaikutus Listeria monocytogenes –bakteerin flagellan ilmenemiseen ja kiinnittymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212061
Title: lmo0866, lmo0246, lmo1450 ja lmo1722 DEAD-Box RNA helikaasigeenien vaikutus Listeria monocytogenes –bakteerin flagellan ilmenemiseen ja kiinnittymiseen
Author: Holm, Jenny
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212061
http://hdl.handle.net/10138/40021
Thesis level: master's thesis
Discipline: Mikrobiologi
Microbiology
Mikrobiologia
Abstract: Listeria monocytogenes on elintarvikevälitteinen, opportunistinen patogeeni, joka voi aiheuttaa ihmiselle listerioosin. Kannat sietävät hyvin jääkaappilämpötiloja ja sopeutuvat erilaisiin elinympäristöihin. Elintarvikelaitoksissa listeriat ovat usein pysyviä laitoskantoja, jotka kontaminoivat tuotteita usein pitkällä aikavälillä. Tämän maisterin tutkielman laboratorio-osuus tehtiin syyslukukauden 2012 aikana Eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla, mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden huippuyksikössä. Tarkoituksena oli tutkia DEAD-Box RNA helikaasien vaikutusta L. monocytogenes EGD-e –kannan flagellan ilmenemiseen ja kiinnittymiseen. Kirjallisuuden mukaan L. monocytogenes –kantojen kiinnittymiseen vaikuttavat suuresti mahdollisesti adhesiivisina toimivien flagellojen läsnäolo sekä solujen liikkuvuus. L. monocytogenes EGD-e–kannalla on neljä DEAD-Box RNA helikaasigeeniä (lmo0866, lmo1246, lmo1450 ja lmo1722), joista osa vaikuttaa kasvuun ja liikkuvuuteen. Kaksi geeneistä vaikuttaa lisäksi positiivisesti bakteerin selviämiseen kylmän, etanolin ja emäksisen tai hapettavan kasvuympäristön aiheuttamassa stressitilanteessa. L. monocytogenes EGD-e mutanttikannoista ?lmo0866 ja ?lmo1450 on todettu liikkumattomiksi ja ?lmo1722 osittain liikkuvaksi. Nämä mutanttikannat ovat lisäksi kylmänherkkiä DEAD-Box RNA helikaasimutanttikannat ja villityyppi kuvattiin TEM-tekniikalla ja kahden flagellageenin (flhA ja motA) ilmentymistä mitattiin qRT-PCR:lla. Lopuksi kantojen kiinnittymistä tutkittiin mikrotiitterilevymenetelmällä. Kaikki tutkimukset tehtiin kahdessa lämpötilassa (+25 ja +37°C:ssa). Elektronimikroskooppikuvat ja qRT-PCR –tulokset olivat toisiaan tukevia. Mutanttikanta ?lmo0866 ei tuottanut flagelloja lainkaan, kun taas kannalla ?lmo1450 flagellojen tuotto oli heikompaa villityyppiin verrattuna +25°C:ssa. Kannat ?lmo1246 ja ?lmo1722 vastasivat villityyppiä flagellan esiintymisen suhteen. Mutanttikannoista ?lmo0866 ilmensi +25°C:ssa molempia tutkittuja flagellageenejä yli 20-kertaa vähemmän kuin villityyppi. Myös geenin lmo1450 poistaminen johti flagellageenien ilmentymisen vähenemiseen. Mutanttikannan ?lmo1722 osalta ilmentyminen oli alentunut vain toisen tutkitun flagellageenin (motA) osalta. Geenin lmo1246 deleetio ei vaikuttanut flagellageenien ilmentymiseen. Kiinnittymisessä eroja ei havaittu helikaasimutanttien ja villityypin välillä kummassakaan tutkitussa lämpötilassa, joten yksittäiset DEAD-Box RNA helikaasigeenit eivät vaikuta L. monocytogenes EGD-e –kannan kiinnittymiseen. L. monocytogenes –bakteerin kiinnittymiseen polystyreenipinnalle vaikuttavat kirjallisuuden mukaan useat eri tekijät, kuten inkubointilämpötila, -aika, ravinteet ja kanta. Flagellan ja liikkuvuuden merkitys kiinnittymiseen ei ole mahdollisesti niin suuri kuin on aiemmin oletettu.
Subject: qRT-PCR
flagella
DEAD-Box RNA helikaasit
kiinnittyminen
Subject (yso): Listeria monocytogenes


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record