Collective Responsibility : Against Collectivism

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8998-5
Titel: Collective Responsibility : Against Collectivism
Författare: Mäkelä, Pekka
Medarbetare: Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2013-08-22
Språk: en
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8998-5
http://hdl.handle.net/10138/40104
Nivå: Doktorsavhandling (sammanläggning)
Abstrakt: The doctoral dissertation Collective Responsibility: Against Collectivism offers an indirect defence of the individualist position in the debate concerning collective moral responsibility. As such it swims against the general tide as it were. However, the individualism defended in the dissertation is of a rather weak kind, allowing a range of collective entities. The main claim of the thesis is that only human agents qualify as moral agents, and thus moral responsibility, either individual or collective, is to be ascribed to individual agents either individually or collectively. The thesis consists of four articles. A major part of my thesis consists of critical evaluations of some available versions of the collectivist position with respect to collective moral responsibility, the position according to which collectives in their own right are, at least in some cases, capable of bearing moral responsibility independently of the individual members of the collective. My approach in the articles is to argue that collectives in their own right are not capable of bearing moral responsibility and thus the collectivist rendering of collective moral responsibility is not a viable option. I argue herein that collectives, even if acceptable as agents, cannot satisfy conditions of moral responsibility in the way that would make it fair to hold collective agents morally responsible in their own right.Tutkielmassa puolustetataan individualistista kantaa kollektiivista vastuuta koskevassa keskustelussa. Sellaisena se kulkee valtavirtaa vastaan. Tutkielmassa puolustettu individualismi on kuitenkin melko maltillista sikäli, että se on yhteensopivaa useiden erilaisten kollektiivisten entiteettien hyväksymisen kanssa. Tutkielman keskeinen väite on, että vain ihmisagentit ovat moraalisia agentteja ja siten moraalinen vastuu, yksilöllinen tai kollektiivinen, tulee attribuoida yksilöille joko yksin tai yhdessä. Tutkielma koostuu neljästä artikkelista. Tutkielmassa arvioidaan kriittisesti kollektivistista kantaa edustavia kollektiivisen moraalisen vastuun näkemyksiä. Kollektivistisen kannan mukaan jotkut kollektiivit ovat kykeneviä kantamaan vastuuta itsenäisinä toimijoina riippumatta niiden yksilöjäsenistä. Tutkielmassa argumentoidaan, että kollektiivit eivät ole kykeneviä kantamaan moraalista vastuuta ja siten kollektivistinen näkemys kollektiivisesta moraalisesta vastuusta ei ole kestävä. Tutkielman argumentin mukaan vaikka hyväksyisimmekin jotkut kollektiivit agenteiksi eli toimijoiksi, ne eivät kuitenkaan täyttäisi moraalisen vastuun kantamisen ehtoja ja siten niiden pitäminen itsenäisesti moraalisesti vastuullisina ei olisi reilua niitä kohtaan.
Subject: filosofia
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
collecti.pdf 145.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post