Collective Responsibility : Against Collectivism

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, Social and Moral Philosophy en
dc.contributor.author Mäkelä, Pekka
dc.date.accessioned 2013-07-05T10:42:39Z
dc.date.available 2013-08-12 fi
dc.date.available 2013-07-05T10:42:39Z
dc.date.issued 2013-08-22
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8998-5 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/40104
dc.description.abstract The doctoral dissertation Collective Responsibility: Against Collectivism offers an indirect defence of the individualist position in the debate concerning collective moral responsibility. As such it swims against the general tide as it were. However, the individualism defended in the dissertation is of a rather weak kind, allowing a range of collective entities. The main claim of the thesis is that only human agents qualify as moral agents, and thus moral responsibility, either individual or collective, is to be ascribed to individual agents either individually or collectively. The thesis consists of four articles. A major part of my thesis consists of critical evaluations of some available versions of the collectivist position with respect to collective moral responsibility, the position according to which collectives in their own right are, at least in some cases, capable of bearing moral responsibility independently of the individual members of the collective. My approach in the articles is to argue that collectives in their own right are not capable of bearing moral responsibility and thus the collectivist rendering of collective moral responsibility is not a viable option. I argue herein that collectives, even if acceptable as agents, cannot satisfy conditions of moral responsibility in the way that would make it fair to hold collective agents morally responsible in their own right. en
dc.description.abstract Tutkielmassa puolustetataan individualistista kantaa kollektiivista vastuuta koskevassa keskustelussa. Sellaisena se kulkee valtavirtaa vastaan. Tutkielmassa puolustettu individualismi on kuitenkin melko maltillista sikäli, että se on yhteensopivaa useiden erilaisten kollektiivisten entiteettien hyväksymisen kanssa. Tutkielman keskeinen väite on, että vain ihmisagentit ovat moraalisia agentteja ja siten moraalinen vastuu, yksilöllinen tai kollektiivinen, tulee attribuoida yksilöille joko yksin tai yhdessä. Tutkielma koostuu neljästä artikkelista. Tutkielmassa arvioidaan kriittisesti kollektivistista kantaa edustavia kollektiivisen moraalisen vastuun näkemyksiä. Kollektivistisen kannan mukaan jotkut kollektiivit ovat kykeneviä kantamaan vastuuta itsenäisinä toimijoina riippumatta niiden yksilöjäsenistä. Tutkielmassa argumentoidaan, että kollektiivit eivät ole kykeneviä kantamaan moraalista vastuuta ja siten kollektivistinen näkemys kollektiivisesta moraalisesta vastuusta ei ole kestävä. Tutkielman argumentin mukaan vaikka hyväksyisimmekin jotkut kollektiivit agenteiksi eli toimijoiksi, ne eivät kuitenkaan täyttäisi moraalisen vastuun kantamisen ehtoja ja siten niiden pitäminen itsenäisesti moraalisesti vastuullisina ei olisi reilua niitä kohtaan. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8997-8 fi
dc.relation.isformatof Philosophical Studies from the University of Helsinki. 1458-8331 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject filosofia fi
dc.title Collective Responsibility : Against Collectivism en
dc.title.alternative Kollektiivinen vastuu fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Tuomela, Raimo
dc.opn Copp, David
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
collecti.pdf 145.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record