Anticipating Interruptions : Security and Risk in a Liberalized Electricity Infrastructure

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7683-1
Title: Anticipating Interruptions : Security and Risk in a Liberalized Electricity Infrastructure
Alternative title: Keskeytysten ennakointia : turvallisuus ja riski liberalisoidussa sähköinfrastruktuurissa
Author: Silvast, Antti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Sociology
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-08-23
Language: eng
Belongs to series: Publications of the Department of Social Research - URN:ISSN:1798-9132
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7683-1
http://hdl.handle.net/10138/40138
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: During the past ten years, a number of social scientists have emphasized the importance of material infrastructures like electricity supply as a research topic for the social sciences. The developing of such new perspectives concerning infrastructures also includes uncertainties and risks. This research analyzes the management of uncertainties in the Finnish electricity infrastructure by posing the following research question: how are electricity interruptions, or blackouts, anticipated in Finland and how are these interruptions managed as risks? The main research methodology of the work is multi-sited field work. The empirical materials include interviews with experts and lay people (33 interviews); participant observation in two electricity control rooms; an electricity consumer survey (115 respondents); and also a number of infrastructure and security policy documents and observations from electricity security seminars. The materials were primarily gathered between 2004 and 2008. Social science research often links risks with major current social changes or socio-cultural risk perceptions. In recent international social science discussions, however, a new research topic has emerged those styles of reasoning and techniques of governance that are deployed to manage risk as a practical matter. My study explores these themes empirically by focusing on the specific habitual practices of risk management in the Finnish electricity infrastructure. The work develops various also semi-ethnographic inquiries into infrastructure risk techniques like monitor screening of real-time risks in electricity control rooms; the management of risks in a liberalized electricity market; the emergence of Finnish reasoning about blackouts from a specific historical background; and the ways in which electricity consumers respond to blackouts in their homes. In addition, the work reflects upon the position of a risk researcher in those situations when the research subjects do not define their management of uncertainties by the concept of risk. The work argues based on recent studies and its results that risk discourse in national and military planning offers a substantial resource to consider infrastructures and their contemporary issues. It also considers the idea, prominent in recent studies concerning insurance in particular, that risk management is a way of combining both public and market logics of provision. Drawing on semi-ethnographic data, the author also discusses the compression of timescales in liberalized infrastructure provision and elaborates the metaphor of screening to consider how market devices like computer monitors affect risk management in a large distributed energy market.Sähkönjakelun kaltaiset laajat yhteiskunnalliset infrastruktuurit ovat painottuneet monissa viime vuosikymmenen yhteiskuntatieteellisissä keskusteluissa. Tällaisten infrastruktuurien tutkiminen käsittää myös epävarmuudet ja riskit. Väitöstutkimukseni tarkastelee Suomen sähköinfrastruktuurin epävarmuuksien hallintaa esittäen seuraavan tutkimuskysymyksen: miten sähkönjakelun häiriöitä eli sähkökatkoksia ennakoidaan Suomessa ja kuinka näitä katkoksia hallitaan riskeinä? Tutkimusaineistoon kuuluu asiantuntija- ja maallikkohaastatteluita (yhteensä 33 haastattelua), osallistuvia havainnointeja kahdessa sähkönjakelun valvomossa, sähkönkuluttajille suunnattu kyselytutkimus (115 vastaajaa) ja lisäksi infrastruktuureihin ja turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja sekä havaintoja sähköalan turvallisuusseminaareista. Aineisto kerättiin pääosin vuosien 2004 ja 2008 välillä. Sähköinfrastruktuurin riskienhallintaa tutkitaan väitöstyössä monipuolisesti. Tutkimus havainnoi sähkönjakelun valvomon ja sähkömarkkinoiden valvomon työkäytäntöjä ja työvälineitä kuten valvomoiden tietokoneruutuja, kuvaa kilpailulle vapautettujen sähkömarkkinoiden riskienhallintaa, kertoo sähkökatkoihin liittyvän suomalaisen riskiajattelun historiallisista perusteista ja selvittää sähkönkuluttajien suhdetta sähkökatkoihin kodeissaan. Työ esittää tältä pohjalta tutkimustulostensa ja muiden infrastruktuureja koskevien tutkimusten perusteella, että kansallisiin kriiseihin ja maanpuolustukseen liittyvä kansallinen keskustelu muodostaa tärkeän aineiston infrastruktuureja ja niiden nykyaikaisia ongelmia pohdittaessa. Se kehittelee myös viimeaikaisen erityisesti vakuutustutkimuksen ajatusta, jonka mukaan riskienhallinta pyrkii yhdistelemään julkisia periaatteita kuten turvallisuuden lisäämistä ja taloudellisia tavoitteita kuten kannattavuutta. Lisäksi työ pohtii kilpaillun sähköntoimituksen kasvavaa reaaliaikaisuutta ja tarkastelee sitä, miten tietokoneruutujen kaltaiset työvälineet muuttavat sähkömarkkinoilla tapahtuvaa riskienhallintaa.
Subject: sosiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record