Discussing Anorexia : A conversation analytical study on treatment discussions between anorexic patients and professionals

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9064-6
Title: Discussing Anorexia : A conversation analytical study on treatment discussions between anorexic patients and professionals
Author: Falk, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Sociology
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Belongs to series: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisut - URN:ISSN:1798-9140
Abstract: This dissertation examines the institutional interaction in the treatment of anorexic patients. The research describes how challenges of the treatment of adolescent eating disordered patients described in the literature and standard care guidelines are visible in the interaction of the treatment discussions between the professionals and the patients. This study shows how these different challenges and central concepts are visible in the interaction, how they are manifested by interactional choices and how the challenges are thus reproduced in the interaction. The four empirical chapters look at the professionals interactional ways of pursuing the patient s recognition of illness, confronting her by suggesting a problem in the treatment and producing psycho educative turns using a supportive, understanding approach . One chapter focuses on the psychiatrist s ways of creating a co-operational, shared situation in a half-structured diagnostic interview. The last empirical chapter examines the notion of resistance from the patient s perspective: the patient s ways of producing resisting turns using the turn-initial I don t know. The data consists of one-on-one discussions between the patients and professionals involved in the treatment. All the patients in this data suffer from anorexia nervosa and are 13-17-year-old girls in the fairly early stages of this treatment program. The analysis is conducted using conversation analysis as method. The main result is that the central challenges considered by the professionals involved in the treatment can be clearly pinpointed in the interaction. The analysis of this study shows that professionals use specific interactional ways to work with the different challenges and to implement an approach. One central finding of this study is that professionals use the patients own words to carry out their interactional projects, be it suggesting a problem in the patient s thoughts and desires or producing psycho educative turns. The study shows on the level of immediate interaction how professionals direct the discussion towards showing patients their relation to the illness, its symptoms, and the actions they take due to the illness. The study also shows how patients carry out the resistance mentioned in the textbooks. On the level of immediate interaction, resistance is not by any means limited to a clear denial of the illness or unco-operative behavior. The results relate strongly to results found in conversation analytical studies on psychotherapeutic interaction and interaction concerning the treatment of addictions.Tässä institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen kenttään kuuluvassa tutkimuksessa kuvataan erilaisia anoreksiapotilaiden hoitoon liittyviä vuorovaikutuksellisia ilmiöitä. Tutkimuksen aineistona on videonauhoitteita hoitohenkilökunnan ja nuoruusikäisten anoreksiapotilaiden välisistä kahdenkeskisistä hoitokeskusteluista. Tutkimuksen metodina on keskustelunanalyysi. Tutkimuksessa keskitytään siihen, kuinka lääketieteellisessä kirjallisuudessa ja käypä hoito suosituksissa kuvatut anoreksialle ja sen hoidolle tyypilliset haasteet tulevat näkyviksi hoitohenkilökunnan ja potilaiden välisissä hoitokeskusteluissa. Tutkimuksessa kuvataan kuinka nämä mainitut haasteet ja keskeiset sairauteen liitetyt käsitteet kuten vastarinta ja sairaudentunnottomuus näkyvät hoitohenkilökunnan vuorovaikutuksessa potilaan kanssa ja kuinka ne tulevat näkyviksi hoitohenkilökunnan vuorovaikutuksellisissa valinnoissa heidän keskustellessaan hoidosta ja sairaudesta potilaiden kanssa. Väitöskirjan neljästä empiirisestä luvusta kolmessa keskitytään hoitohenkilökunnan, ja yhdessä potilaiden keskusteluvuoroihin. Tutkimuksen tulokset esittelevät potilaiden keinoja ottaa etäisyyttä hoitohenkilökunnan keskusteluorientaatioon, hoitohenkilökunnan vuorovaikutuksellisia keinoja tavoitellessaan potilaan sairaudentuntoa, tunnistusta oman tilan huononemisen ja omien tekojen yhteyden välillä ja hoitohenkilökunnan tapoja tuoda psykoedukaatiota keskusteluun. Yhden luvun tulokset kuvaavat psykiatrin vuorovaikutuksellisia keinoja luoda yhteistyön ja yhteisyyden ilmapiiriä tilanteessa, jossa suorittaa diagnostista haastattelua potilaan kanssa.
URI: URN:ISBN:978-952-10-9064-6
http://hdl.handle.net/10138/40186
Date: 2013-08-30
Subject: sosiologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
falk_dissertation.pdf 1.242Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record