Arjen ja byrokratian rajapinnalla – kansalaispalaute vesienhoidon suunnittelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40252

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_8_2013.pdf 2.659Mb PDF View/Open
Title: Arjen ja byrokratian rajapinnalla – kansalaispalaute vesienhoidon suunnittelussa
Author: Jankkari, Johanna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013-08-26
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 8/2013
ISBN: 978-952-11-4170-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/40252
Abstract: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää vuorovaikutteista vesienhoidon suunnitteluprosessia. Lain yhtenä tavoitteena on parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia oman vesistöalueensa hoidon suunnittelussa. Kansalaisilla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta suunnitelman laadinnan eri vaiheissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mihin keskusteluihin ja ongelmiin kansalaiset yrittivät kiin-nittää vesienhoitosuunnitelmien laadinnan ensimmäisellä vesienhoidon suunnittelukaudella (2004–2009). Lisäksi tarkastellaan, miten kansalaisten huolet ja huomiot kohtasivat vesienhoidon suunnittelujärjestelmän toimintaperiaatteet. Tutkimusaineisto rajautuu kansalaispalautteeseen, joka annettiin Varsinais- ja Keski-Suomessa. Analyysi kahden eri alueellisen ympäristökeskuksen saamasta kansalaispalautteesta osoittaa, että vesiensuojelukysymyksiä tarkastellaan osana arjen elämismaailmaa ja paikallisia ympäristökamppailuja. Kansalaispalautteesta oli nähtävissä erilaisten maantieteellisten ja historiallisten erojen vaikutus palautteen sisällölliseen muotoutumiseen. Vesienhoidon suunnittelu tulkittiin usein ”viimeiseksi oljenkorreksi”, jonka kautta huolelle tai ongelmalle saataisiin näkyvyyttä. Toisaalta ensimmäisen suunnittelukauden kansalaispalautteessa oli nähtävissä epäluottamusta koko vesienhoidon suunnittelun sekä kansalaisosallistumisen todellista vaikuttavuutta kohtaan. Julkaisussa esitetään ehdotuksia kansalaisosallistumisen kehittämiseksi. Tutkimus tarjoaa yhden esimerkin tavasta, jolla kansalaispalautetta voidaan analysoida vesienhoitosuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Subject (ysa): vesienhoito
vesiensuojelu
kansalaiset
osallistuminen
palaute
mielipiteet
vaikuttavuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record