Arjen ja byrokratian rajapinnalla – kansalaispalaute vesienhoidon suunnittelussa

Show simple item record

dc.contributor.author Jankkari, Johanna
dc.date.accessioned 2013-08-26T08:59:01Z
dc.date.available 2013-08-26T08:59:01Z
dc.date.issued 2013-08-26
dc.identifier.isbn 978-952-11-4170-6
dc.identifier.issn 1796-1637
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/40252
dc.description.abstract Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää vuorovaikutteista vesienhoidon suunnitteluprosessia. Lain yhtenä tavoitteena on parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia oman vesistöalueensa hoidon suunnittelussa. Kansalaisilla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta suunnitelman laadinnan eri vaiheissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mihin keskusteluihin ja ongelmiin kansalaiset yrittivät kiin-nittää vesienhoitosuunnitelmien laadinnan ensimmäisellä vesienhoidon suunnittelukaudella (2004–2009). Lisäksi tarkastellaan, miten kansalaisten huolet ja huomiot kohtasivat vesienhoidon suunnittelujärjestelmän toimintaperiaatteet. Tutkimusaineisto rajautuu kansalaispalautteeseen, joka annettiin Varsinais- ja Keski-Suomessa. Analyysi kahden eri alueellisen ympäristökeskuksen saamasta kansalaispalautteesta osoittaa, että vesiensuojelukysymyksiä tarkastellaan osana arjen elämismaailmaa ja paikallisia ympäristökamppailuja. Kansalaispalautteesta oli nähtävissä erilaisten maantieteellisten ja historiallisten erojen vaikutus palautteen sisällölliseen muotoutumiseen. Vesienhoidon suunnittelu tulkittiin usein ”viimeiseksi oljenkorreksi”, jonka kautta huolelle tai ongelmalle saataisiin näkyvyyttä. Toisaalta ensimmäisen suunnittelukauden kansalaispalautteessa oli nähtävissä epäluottamusta koko vesienhoidon suunnittelun sekä kansalaisosallistumisen todellista vaikuttavuutta kohtaan. Julkaisussa esitetään ehdotuksia kansalaisosallistumisen kehittämiseksi. Tutkimus tarjoaa yhden esimerkin tavasta, jolla kansalaispalautetta voidaan analysoida vesienhoitosuunnitelmien laadinnan yhteydessä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 8/2013 fi
dc.title Arjen ja byrokratian rajapinnalla – kansalaispalaute vesienhoidon suunnittelussa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa vesienhoito
dc.subject.ysa vesiensuojelu
dc.subject.ysa kansalaiset
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.subject.ysa palaute
dc.subject.ysa mielipiteet
dc.subject.ysa vaikuttavuus

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_8_2013.pdf 2.659Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record