Brunnsguide

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40286

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_9sv.pdf 2.306Mb PDF View/Open
Title: Brunnsguide
Author: Hatva, Tuomo; Lapinlampi, Toivo; Gustafsson, Juhani; Hiisvirta, Leena; Liimatainen, Jouko; Salonen, Laina; Santala, Erkki; Seppänen, Harri
Publisher: Finlands miljöcentral
Date: 1997
Language: sv
Belongs to series: Miljöhandledning 9sv
ISBN: 952-11-0584-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/40286
Abstract: Brunnsguiden har gjorts särskilt med tanke på dem som planerar att bygga en ny brunn eller restaurera en gammal. I guiden har man samlat information om grundvattenförekomst i mark och i berggrund, grundvattnets kvalitet och faktorer som försämrar kvaliteten samt valet av brunnsplatsens geografiska läge. Byggande av vanliga brunnar med cementringar finns detaljerat beskrivet och detta har illustrerats med bilder. Det finns också bilder av borrbrunnar och några övriga brunnstyper. I guiden finns dessutom beskrivet restaurerings- och underhållsåtgerder för gamla brunnar. I bilagorna finns förevisat kvalitetskrav och rekommedationer för hushållsvatten från privata brunnar, de vanligaste kvalitativa bristerna i vattnet samt åtgerder för att avhjälpa dem.
Subject (ysa): kaivot
kaivovesi
pohjavesi
vedenlaatu
vedenhankinta
vesihuolto
Subject (allärs): brunnar
brunnsvatten
grundvatten
vattenkvalitet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record