Kysymyksiä kaivoista - Frågor om brunnar

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40288

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YO_86.pdf 9.529MB PDF Avaa tiedosto
Ympäristöopas_86_korjaukset.pdf 18.74KB PDF Avaa tiedosto
Liite 1. Rengaskaivon tekninen tyyppipiirros.pdf 368.2KB PDF Avaa tiedosto
Liite 2. Porakaivon tekninen tyyppipiirros.pdf 403.9KB PDF Avaa tiedosto
Liite 4. Kaivovesien kalkkikivialkalointi.pdf 87.12KB PDF Avaa tiedosto
Liite 5. Hydralinen murtuma.pdf 42.62KB PDF Avaa tiedosto
Liite 6. Piente ... mukset ja -suositukset.pdf 58.20KB PDF Avaa tiedosto
Liite 7. Säteilyturvallisuustavoitteet.pdf 45.02KB PDF Avaa tiedosto
Liite 8. Talous ... aminen ja desinfiointi.pdf 32.68KB PDF Avaa tiedosto
Liite 9. Kaivoveden analyysitulkki esite.pdf 381.7KB PDF Avaa tiedosto
Liite 11. Suomen kallioperäkartta.pdf 1.203MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kysymyksiä kaivoista - Frågor om brunnar
Tekijä: Lapinlampi, Toivo; Sipilä, Annika; Hatva, Tuomo; Kivimäki, Ilmo; Kokkonen, Pauliina; Kosunen, Jarmo; Lammila, Jyrki; Lipponen, Annukka; Santala, Erkki; Rissanen, Johanna
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöopas 86
ISSN: 1796-167X
ISBN: 951-37-3485-4
Tiivistelmä: Suomessa on noin puoli miljoonaa yksityistä kaivoa, joiden kunto ja veden laatu vaihtelevat. Uusia kaivoja rakennetaan haja-asutusalueella jatkuvasti. Monet vedenhankintaan liittyvät kysymykset askarruttavat jatkuvasti kaivon omistajien ja kaivoasioiden parissa työskentelevien mieliä."Kysymyksiä kaivoista" -opas on laadittu kaivon rakentajien ja kunnostajien avuksi. Oppaassa vastataan yksityisiä kaivoja ja niiden vedenlaatua koskeviin kysymyksiin. Siinä kerrotaan kaivon paikan valinnasta ja erityyppisistä kaivoista. Oppaassa neuvotaan, miten kaivo rakennetaan. Siinä käsitellään myös pohjaveden ja kaivoveden laatua, kaivoveden likaantumisen syitä sekä kerrotaan, miten kaivo kunnostetaan. Oppaassa esitellään myös kaivovedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Teos sisältää myös rengas- ja kallioporakaivojen tekniset tyyppipiirustukset (pienennetyt).
Kuvaus: JULKAISUUN KUULUU KORJAUSSIVU (ERILLISENÄ TIEDOSTONA) SEKÄ 9 LIITETTÄ.
URI: http://hdl.handle.net/10138/40288
Päiväys: 2001
Asiasanat (ysa): kaivot
kaivovesi
talousvesi
pohjavesi
vedenlaatu
vedenkäsittely
vedenhankinta
Asiasanat (allärs): brunnar
brunnsvatten
grundvatten
vattenkvalitet
hushållsvatten
vattenbehandling


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot