Kysymyksiä kaivoista - Frågor om brunnar

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40288

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_86.pdf 9.529Mb PDF View/Open
Ympäristöopas_86_korjaukset.pdf 18.74Kb PDF View/Open
Liite 1. Rengaskaivon tekninen tyyppipiirros.pdf 368.2Kb PDF View/Open
Liite 2. Porakaivon tekninen tyyppipiirros.pdf 403.9Kb PDF View/Open
Liite 4. Kaivovesien kalkkikivialkalointi.pdf 87.12Kb PDF View/Open
Liite 5. Hydralinen murtuma.pdf 42.62Kb PDF View/Open
Liite 6. Piente ... mukset ja -suositukset.pdf 58.20Kb PDF View/Open
Liite 7. Säteilyturvallisuustavoitteet.pdf 45.02Kb PDF View/Open
Liite 8. Talous ... aminen ja desinfiointi.pdf 32.68Kb PDF View/Open
Liite 9. Kaivoveden analyysitulkki esite.pdf 381.7Kb PDF View/Open
Liite 11. Suomen kallioperäkartta.pdf 1.203Mb PDF View/Open
Title: Kysymyksiä kaivoista - Frågor om brunnar
Author: Lapinlampi, Toivo; Sipilä, Annika; Hatva, Tuomo; Kivimäki, Ilmo; Kokkonen, Pauliina; Kosunen, Jarmo; Lammila, Jyrki; Lipponen, Annukka; Santala, Erkki; Rissanen, Johanna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2001
Language: fin
Belongs to series: Ympäristöopas 86
ISBN: 951-37-3485-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/40288
Abstract: Suomessa on noin puoli miljoonaa yksityistä kaivoa, joiden kunto ja veden laatu vaihtelevat. Uusia kaivoja rakennetaan haja-asutusalueella jatkuvasti. Monet vedenhankintaan liittyvät kysymykset askarruttavat jatkuvasti kaivon omistajien ja kaivoasioiden parissa työskentelevien mieliä."Kysymyksiä kaivoista" -opas on laadittu kaivon rakentajien ja kunnostajien avuksi. Oppaassa vastataan yksityisiä kaivoja ja niiden vedenlaatua koskeviin kysymyksiin. Siinä kerrotaan kaivon paikan valinnasta ja erityyppisistä kaivoista. Oppaassa neuvotaan, miten kaivo rakennetaan. Siinä käsitellään myös pohjaveden ja kaivoveden laatua, kaivoveden likaantumisen syitä sekä kerrotaan, miten kaivo kunnostetaan. Oppaassa esitellään myös kaivovedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Teos sisältää myös rengas- ja kallioporakaivojen tekniset tyyppipiirustukset (pienennetyt).
Description: JULKAISUUN KUULUU KORJAUSSIVU (ERILLISENÄ TIEDOSTONA) SEKÄ 9 LIITETTÄ.
Subject (ysa): kaivot
kaivovesi
talousvesi
pohjavesi
vedenlaatu
vedenkäsittely
vedenhankinta
Subject (allärs): brunnar
brunnsvatten
grundvatten
vattenkvalitet
hushållsvatten
vattenbehandling


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record