Lastentarhanopettajien odotukset ja kokemukset pedagogisen osaamisen vahvistamisesta monikielisessä ja -kulttuurisessa päiväkotiryhmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309035514
Title: Lastentarhanopettajien odotukset ja kokemukset pedagogisen osaamisen vahvistamisesta monikielisessä ja -kulttuurisessa päiväkotiryhmässä
Author: Halonen, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309035514
http://hdl.handle.net/10138/40327
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to describe the expectations and experiences related to the promotion of the pedagogical competence of kindergarten teachers in multilingual and multicultural day-care centres, the operations of which have been supported by raising the number of kindergarten teachers from one to two in the care groups. This was enabled by the "positive discrimination funding" offered to those City of Helsinki day-care centres where the number of multilingual and -cultural children exceeds 30%. Three main questions emerged as the research questions. 1. What kind of expectations do kindergarten teachers in a multilingual and multicultural day-care centre have at the beginning of the enhancement of their pedagogical competence? 2. What kind of experiences have kindergarten teachers in a multilingual and multicultural day-care centre acquired during the enhancement of their pedagogical competence? 3. What similarities and differences exist between the expectations and experiences of kindergarten teachers with respect to the enhancement of their pedagogical competence? The sub-questions of the two main questions relate to the activities of the care group, collaboration with the work community, cooperation partners and parents, and any other expectations and later experiences. The study is qualitative, and interviews served as the method for collecting information. The informants included six kindergarten teachers working in three day-care centres of city. Theme interviews as a research method were carried out twice for each informant; one in the autumn and one in the spring. Results include such aspects as small-group pedagogy, the pedagogy of play, child observation, activities planning, teamwork and cooperation with the other kindergarten teacher working in a Finnish-as-a-second-language setting in the area. In contrast, the development of professional identity and the processing of professional and pedagogical competence are already mentioned as expectations by two kindergarten teachers, but identified as experiences by several of them.Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lastentarhanopettajien pedagogisen osaamisen vahvistamiseen liittyviä odotuksia ja kokemuksia monikielisissä ja -kulttuurisissa päiväkodeissa, joissa toimintaa on tuettu lisäämällä lapsiryhmän lastentarhanopettajien määrää toisella lastentarhanopettajalla. Kiinnostus kohdistui myös siihen, millaisia mahdollisia toimintamalleja syntyy ja löytyy pedagogisen osaamisen vahvistamisen kautta. Tutkimuksen lähtökohtana oli positiivisen diskriminaatio (PD-) rahoituksen antama mahdollisuus Helsingin kaupungin päiväkotien kohdalla, joissa monikielisten ja -kulttuuristen lasten määrä on yli 30 prosenttia. Tutkimuskysymyksiksi nousivat kolme pääkysymystä. 1. Mitä odotuksia lastentarhanopettajilla on pedagogisen osaamisen vahvistamisen alkaessa monikielisessä ja -kulttuurisessa päiväkotiryhmässä? 2. Mitä kokemuksia lastentarhanopettajat ovat saaneet pedagogisen osaamisen vahvistamisen aikana monikielisessä ja -kulttuurisessa päiväkotiryhmässä? 3. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on lastentarhanopettajilla pedagogisen vahvistamisen tuomissa odotuksissa ja kokemuksissa? Kahden ensimmäisen pääkysymyksen alakysymykset liittyivät: lapsiryhmän toimintaan, työyhteisön kanssa toimimiseen, yhteistyökumppanien kanssa toimimiseen, vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja muihin mahdollisiin odotuksiin ja myöhemmin kokemuksiin. Tutkimus oli kvalitatiivien ja aineiston keruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksen tiedonantajina oli kuusi lastentarhanopettajaa, jotka työskentelivät kolmessa kaupungin päiväkodissa. Jokaista lastentarhanopettajaa haastateltiin sekä syksyllä pedagogisen vahvistamisprosessin alussa että keväällä, kun siitä oli kertynyt kokemuksia. Tutkimuksen tuloksina pienryhmäpedagogiikka, leikkipedagogiikka, lapsihavainnointi, toiminnansuunnittelu, tiimityöskentely ja yhteistyö alueen suomi toisena kielenä lastentarhanopettajan kanssa korostuivat lastentarhanopettajien sekä odotuksina että kokemuksina. Sen sijaan vain kaksi lastentarhanopettajaa mainitsi opettajuuden, ammatillisen ja pedagogisen osaamisen prosessoinnin ja kehittymisen odotuksinaan, mutta sen mainitsevat kuitenkin useimmat lastentarhaopettajat saaminaan kokemuksina pedagogisesta vahvistamisesta.
Subject: kindergarten teacher
pedagogical enhancement
multilingualism
multiculturalism
daycare centre
lastentarhanopettaja
pedagoginen vahvistaminen
monikielisyys
monikulttuurisuus
päiväkoti
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lastenta.pdf 1.516Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record