Effects of broodstock origin, rearing environment and release method on post-stocking performance of Atlantic salmon : Enriched rearing promotes post-stocking performance of Atlantic salmon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9052-3
Title: Effects of broodstock origin, rearing environment and release method on post-stocking performance of Atlantic salmon : Enriched rearing promotes post-stocking performance of Atlantic salmon
Author: Rodewald, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences
Kainuu Fisheries Research (Finnish Game and Fisheries Research Institute, FGFRI)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-10-04
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9052-3
http://hdl.handle.net/10138/40333
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: An increasing number of programs are releasing animals to nature to conserve threatened populations or to reintroduce animal populations that are extinct from the wild. Crucial to the success of these programs is the survival of the animal. Animals reared in captivity show often maladaptive behaviour and low survival in the wild. Genetic domestication and adaptation to the rearing environment are influencing the development of animals. It has been shown that enriching the rearing environment by e.g. adding structure is promoting animal behaviour and survival. Many studies are now investigating the effects of genetic domestication and the effects of rearing environment on behavioural development of animals and survival in the wild. However, few studies have addressed the effects of genetic domestication and enriched rearing on behaviour and survival simultaneously. The main aim of this thesis was therefore to investigate the effects of broodstock origin (wild vs. captive) and rearing environment (enriched vs. standard) of endangered Atlantic salmon (Salmo salar) on important life skills (e.g. foraging and antipredation), migration and survival after release to the wild. Survival after release is not only thought to be influenced by the quality of fish, but partly due to the release methods. Handling and transportation to a release site represent major stressors for animals and can impair important survival traits. Methods that aim at decreasing stress before release to the wild have been developed and are used in many animal taxa with promising results. The second part of this thesis was therefore designed to investigate the effects of stocking procedures on stress and if so-called soft release methods (acclimatization after transport to decrease stress levels) could benefit post-release performance. The results showed that enriched rearing improved foraging capacity and decreased maladaptive behaviour after release to semi-natural environments of salmon parr. Enriched rearing also promoted migration and survival after release to the wild of salmon smolts. The effects of genetic domestication were less clear. Acclimatization after transport (soft release) proved important for lowering stress before release, but no direct evidence on survival was found. These results show clearly that conventional rearing does not produce fish that are prepared for a life in the wild and indicates that environmental enrichment can improve life skills and survival of fish significantly.Suomessa on jäljellä enää kaksi alkuperäistä itämeren lohikantaa, jotka lisääntyvät luonnonvaraisesti ilman istutuksia. Käynnissä on kuitenkin useita hankkeita, joissa istutuksilla pyritään palauttamaan luonnosta hävinneitä lohikantoja entisiin lohijokiin. Ongelmana näissä hankkeissa on istukkaiden heikko selviytyminen luonnossa. Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa tutkittiin merilohia Tornionjoen ja Simojoen populaatioista. Villien ja laitosemokalojen poikasia kasvatettiin sekä normaalilla että uudella luonnonmukaisemmalla virikekasvatusmenetelmällä. Tutkimuksessa selvitettiin istutuslohien a) kykyä käyttää hyödyksi elävää luonnonravintoa, b) kykyä välttää petokalojen saalistusta, c) vaellusnopeutta sekä d) kykyä selviytyä luonnossa istutuksen jälkeen. Virikekasvatukseen käytetyt kasvatusaltaat olivat muutoin samanlaisia kuin normaalit kasvatusaltaat, mutta niihin oli lisätty kaloille suojapaikkoja. Lisäksi virikealtaiden veden korkeutta, virtausnopeutta ja -suuntaa muutettiin satunnaisesti kasvatuksen aikana. Emokalojen villin alkuperän havaittiin vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi poikasten nopeuteen aloittaa elävän luonnonravinnon hyödyntäminen heti istutuksen jälkeen, mutta useissa testeissä emokalojen alkuperän vaikutus oli epäselvä tai sitä ei havaittu. Sen sijaan virikekasvatus lisäsi merkittävästi lohen jokipoikasten kykyä hyödyntää luonnonravintoa sekä kykyä muuttaa käyttäytymistä petojen saalistuksen välttämiseksi. Virikekasvatus lisäsi lohen vaelluspoikasten vaellusnopeutta vaelluksen alkumatkasta sekä kaksinkertaisti kalojen selviytymisen noin 290 km:n jokivaelluksen aikana normaalisti kasvatettuihin lohiin verrattuna. Tutkimuksen toisessa osiossa testattiin normaalia pehmeämmän istutustavan vaikutuksia Oulujoen lohen vaelluspoikasten toipumiseen kuljetus- ja käsittelystressistä ennen istutusta. Menetelmä oli yksinkertainen. Lohet siirrettiin kuljetuksen jälkeen istutuspaikalla sijainneeseen verkkoaltaaseen, jossa niiden annettiin toipua 24 tuntia ennen vapautusta. Pehmeä istutustapa vähensi kalojen stressiä. Lisäksi pehmeästi istutetut lohen vaelluspoikaset vaelsivat nopeammin pois istutuspaikalta kuin normaalimenetelmällä vapautetut kalat. Vaikka pehmeä istutustapa ei selvästi lisännytkään lohien selviytymistä, epäsuora vaikutus näkyi kuitenkin siten, että nopea alkuvaellus lisäsi kalojen todennäköisyyttä selviytyä myöhemmin. Tulokset osoittavat, että tutkimuksessa käytetyillä uusilla kasvatusmenetelmillä ja istutustavoilla voidaan huomattavasti lisätä lohenpoikasten kykyä selviytyä luonnossa istutuksen jälkeen. Menetelmillä voidaan lisätä lohipopulaatioiden palauttamishankkeiden onnistumismahdollisuuksia sekä lisätä toiminnan eettistä hyväksyttävyyttä ja taloudellista kannattavuutta.
Subject: evolutionary ecology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rodewald_dissertation.pdf 1.353Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record