Rakennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40357

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_39_2003.pdf 11.21Mb PDF View/Open
Title: Rakennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa
Author: Heikkilä-Kauppinen, Marja; Kauppinen, Timo
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2003-05-30
Belongs to series: Ympäristöopas 39
ISBN: 978-952-11-1375-8
URI: http://hdl.handle.net/10138/40357
Abstract: Tämä julkaisu liittyy sovellusoppaana vuonna 2002 uusitun Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 määräyksiin ja ohjeisiin. Opas jakautuu kahteen osaan. A-osa sisältää taustatietoa paloturvallisuusmääräyksistä: katsauksen palomääräysten kehitykseen, luvun paloturvallisuuden valvonnasta, taustatietoa tulipaloista sekä Määrittelyjä-osan, joka selventää E1:ssä ja myöhemmin oppaassa käytettävää käsitteistöä. B-osa seuraa luku luvulta E1:n sisältöä ja antaa lisätietoa ja soveltamisesimerkkejä kunkin määräysosan kohdalla. Korjausrakentamisen erityiskysymykset on sisällytetty kunkin aihepiirin yhteyteen. Oppaassa käsitellään myös kaavoituksessa huomioon otettavia paloturvallisuusnäkökohtia. Tämän oppaan soveltamisesimerkit, suositukset ja lisätiedot eivät sellaisenaan ole rakentamismääräysten tasoisia kannanottoja, jotka sitoisivat suunnittelua tai lupaharkintaa. Oppaan tarkoituksena on havainnollistaa määräysten ja ohjeitten mukaisia ratkaisuja sekä valottaa laajemmin usein niukkasanaisiksi puristettujen määräysten taustaa ja tarkoitusta
Subject (ysa): paloturvallisuus
palomuurit
sammutus
poistumistiet
turvallisuusmääräykset
rakentamismääräykset
korjausrakentaminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record