Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-968-8
Title: Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste
Alternative title: Reform school adolescents : psychiatric symptoms and prognosis
Author: Manninen, Marko
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos, psykologia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-09-27
Language: fin
Belongs to series: Tutkimuksia - URN:ISSN:1798-0062
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-968-8
http://hdl.handle.net/10138/40713
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Adolescents placed in reform school system are a high risk population for substance use disorders, antisocial lifestyle and severe mental illness. The aim of this thesis is to explore the psychological and psychiatric profile of the reform school adolescents, and compare the results to those of an extensive control group matched by age. In addition, the predictive value of psychological factors for later criminality and later psychiatric illness in a five-year follow-up period is studied. The data were gathered during 2004-2005. Fifty-three (M/F 33/20) adolescents participated in the study. Psychiatric symptoms were assessed by multiple questionnaires and an interview. The participants were also administered an extensive neuropsychological test battery. Background information was gathered from the reform school archives. The outcome measures for the five-year follow-up were obtained from the criminal records and hospital discharge register. The control group for the psychiatric symptoms was the Northern Finland 1986 birth cohort. A control group from a public school in Helsinki provided normative data on the cognitive test measures. According to the results, reform school adolescents suffer from a wide spectrum of psychiatric symptoms, both on internalizing and externalizing spectrum. Boys depression, adolescents social problems and prepsychotic symptoms might not be recognized by the foster parents. Many reform school adolescents have considerable difficulties in emotion processing; especially girls do not recognize depression. The reform school adolescents overall cognitive performance is weaker than in the control group. The most important deficits are found on the verbal domain. During the five-year follow-up, 75 % of reform school boys had a new entry in the criminal registry, and half of the boys had entries due to violent crime. The criminality among the reform school girls was considerably less frequent. For boys, weak verbal performance predicted both any type of criminality, and violent crime. During the five-year follow-up the prevalence of psychoses was higher among the reform school adolescents than in the same-age population. Prepsychotic symptoms did not predict later psychosis, but were associated with later hospital treatment for mood disorder or conduct disorder. The knowledge on specific risk factors facilitates screening and early intervention procedures. According to this study, recognizing psychiatric symptoms, problems in processing emotions and cognitive deficits is important, and it facilitates addressing intervention methods to those most in need.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkija, PsM Marko Manninen selvitti väitöstutkimuksessaan koulukotiin sijoitettujen nuorten neuropsykologista ja psykiatrista profiilia ja niiden yhteyttä sekä myöhempään rikollisuuteen että myöhempään psykiatriseen sairastuvuuteen. Tulosten perusteella koulukotiin sijoitetuilla nuorilla esiintyi selvästi muuta väestöä enemmän eri tyyppisiä mielenterveyden ongelmia. Koulukodin työntekijät tunnistivat nuorten oireilua melko hyvin. Ongelmana ovat etenkin poikien masennusoireet, jotka jäävät helposti huomaamatta, jos pojat käyttäytyvät aggressiivisesti. Myös ongelmat sosiaalisissa suhteissa sekä esipsykoottiset oireet jäivät helposti piiloon. Lisäksi monilla nuorilla oli vaikeuksia omien tunteidensa tunnistamisessa: etenkään tytöt eivät tunnistaneet masennusta. Kognitiivinen suoriutuminen oli kokonaisuudessaan heikompaa kuin saman ikäisessä vertailuryhmässä. Ongelmia esiintyi etenkin sanallisen suoriutumisen alueella. Viiden vuoden seuranta-aikana 75 prosenttia pojista sai uuden merkinnän rikosrekisteriin. Erityisen huolestuttavaa on, että puolet pojista syyllistyi väkivaltarikokseen. Jos poikien sanallinen suoriutuminen oli koulukotiaikana heikkoa, tämä ennusti parhaiten sekä väkivalta- että muuta rikollisuutta viisi vuotta myöhemmin. Tyttöjen rikollisuus oli huomattavasti vähäisempää. Tutkimuksen perusteella koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrisia oireita, tunteiden käsittelyvaikeuksia sekä neuropsykologisia erityisvaikeuksia erityisesti sanallisen suoriutumisen alueella olisi tärkeää tunnistaa riittävän varhaisessa vaiheessa. Ongelmien tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa koulukodissa tarjottavan hoidon suunnittelua.
Subject: psykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
manninen_vaitoskirja.pdf 521.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record