Ulkopuolinen vai osallistuja? : Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9071
Title: Ulkopuolinen vai osallistuja? : Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa
Author: Varjonen, Sirkku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-10-12
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9071
http://hdl.handle.net/10138/40789
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This doctoral dissertation examines how immigrants construct their identities and negotiate their position in Finnish society. The data consists of 46 longitudinal autobiographical narratives produced by 23 immigrants living in Finland. Thematically, the research is located within the social scientific research tradition of immigration and identity. Theoretically and methodologically, it draws on social constructionism, especially discursive psychology and narrative constructionism. The research focuses on how and what kinds of identities immigrants construct for themselves and other immigrants, how relations between Finns and immigrants are constructed, and how integration and the position of migrants in Finland are defined in the autobiographical narratives of immigrants. The analysis is divided into three main parts. The first part explores the different ways of narrating migration-related topics, which are defined in this thesis as the immigrant perspective , the ethnic perspective and the distanced perspective . Social interaction in the life stories generally centered around relations between immigrants and Finns. Being an immigrant in the sense of being non-Finnish was by far the most essential way of defining one s own identity, in contrast to claiming membership in any other ethnic or national group. The second part of the analysis delineates the various immigrant positions that were used in the life narratives. Each position highlights one dimension or idea of what it means to be an immigrant in relation to Finns. The most common immigrant positions were those of discriminated , outsider , underdog , well treated , grateful , helpless and participant . The third part of analysis consists of an in-depth examination of five participants stories. This analysis explores the individual identity projects of the narrators and their relationship to Finland as these are constructed on the continuum of their life stories. Overall, in light of these stories the position of immigrants in Finland appears to be marginal and unequal in relation to Finns. Furthermore, integration was not presented as an equal or mutual process of adaptation between Finns and immigrants. The main responsibility of adapting and changing was placed on immigrants, especially when participants explicitly used the concepts of integration or adaptation. At the same time, the act of presenting one s life story can itself be seen as a way of participating in the ongoing public discussion regarding migration. From this perspective, the key function of these life stories is to collectively increase respect towards immigrants, and to improve the position and potential for integration of immigrants in Finland.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka maahanmuuttajat rakentavat identiteettiään ja neuvottelevat paikastaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Aineistona on Suomessa asuvilta maahanmuuttajilta kerätty elämäntarinoiden pitkittäisaineisto. Analyysissä hyödynnetään narratiivista ja diskursiivista lähestymistapaa. Tutkimus kohdistuu siihen, miten ja minkälaisia identiteettejä maahanmuuttajat rakentavat itselleen ja toisille maahanmuuttajille, minkälaisiksi rakentuvat maahanmuuttajien ja suomalaisten väliset suhteet ja minkälaisena maahanmuuttajien integraatio ja paikka Suomessa näyttäytyvät maahanmuuttajien elämäntarinoissa. Analyysin ensimmäisessä osassa tarkastellaan niitä kerrontaperspektiivejä, joista käsin maahanmuuttoon liittyvistä asioista kerrotaan. Nämä kerrontaperspektiivit ovat maahanmuuttajaperspektiivi, etninen perspektiivi ja etäännytetty perspektiivi. Elämäntarinoissa näkyvä vuorovaikutus pelkistyi yleisesti maahanmuuttajien ja suomalaisten väliseksi. Maahanmuuttajuus ei-suomalaisuutena oli keskeisempi tapa määrittää oma identiteetti, kuin kuuluminen johonkin tiettyyn etniseen tai kansalliseen ryhmään. Analyysin toinen osuus käsittelee erilaisia tarinoissa esiintyviä maahanmuuttajapositioita. Kukin positio kiteyttää yhden merkityksen siitä, mitä on olla maahanmuuttaja suhteessa suomalaisiin. Tarinoissa esiintyneet positiot olivat syrjityn, ulkopuolisen, altavastaajan, hyvin kohdellun, kiitollisen, avuttoman ja osallistujan positiot. Analyysin kolmas osa koostuu viiden osallistujan tarinoiden lähiluvusta, jossa tutkitaan kertojien yksilöllisiä identiteettiprojekteja ja suhdetta Suomeen sellaisina kuin ne rakentuvat heidän kahden tarinansa jatkumoilla. Elämäntarinat toimivat maahanmuuttajien puheenvuoroina julkisessa maahanmuuttokeskustelussa. Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajan asema Suomessa ja Suomeen integroitujina näyttää tutkittujen tarinoiden valossa marginaaliselta ja epätasa-arvoiselta suhteessa suomalaisiin. Näissä elämäntarinoissa pyritään kuitenkin parantamaan maahanmuuttajien arvostusta, asemaa ja integraation edellytyksiä Suomessa.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Varjonen_vaitoskirja.pdf 976.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record