Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40841

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEmo_227.pdf 282.1KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely
Tekijä: Penttinen, Riina
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen moniste 227
ISSN: 1455-0792
ISBN: 952-11-0943-2
Tiivistelmä: Suomessa on noin 20 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joista useista aiheutuu myös pohjaveden pilaantumista. Jos pilaantuminen aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle tai ympäristölle, tulee alue kunnostaa. Nykyisin erilaisia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä on tarjolla runsaasti. Niiden soveltuvuus vaihtelee kohteittain riippuen mm. pilaantumisen aiheuttaneesta haitta-aineesta, käsiteltävän alueen laajuudesta ja maaperän ominaisuuksista. Tässä julkaisussa esitellään yleisimpiä Suomessa käytössä olevia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä. Menetelmistä on esitetty niiden pääperiaate, soveltuvuus eri haitta-aineille ja maaperätyypeille, menetelmien tekniset rajoitukset, arvioidut käsittelykustannukset ja käsittelyn kesto. Lisäksi on kerrottu menetelmän käytöstä ja soveltuvuudesta Suomessa ja annettu viitteitä lisätietojen etsimistä varten. Yleisimpien menetelmien ohella on esitetty eräitä menetelmiä, jotka ovat käytössä muualla maailmassa, mutta voisivat soveltua myös Suomeen. Tämän julkaisu soveltuu käytettäväksi parhaiten silloin, kun tehdään alustavaa valintaa käyttökelpoisten menetelmien kesken. Lopullinen menetelmän valinta vaatii kohdekohtaisia selvityksiä pilaantuneella alueella.
URI: http://hdl.handle.net/10138/40841
Päiväys: 2001


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot