Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40841

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEmo_227.pdf 282.1Kb PDF View/Open
Title: Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely
Alternative title:
Author: Penttinen, Riina
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2001
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen moniste 227
ISBN: 952-11-0943-2
ISSN: 1455-0792
URI: http://hdl.handle.net/10138/40841
Abstract: Suomessa on noin 20 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joista useista aiheutuu myös pohjaveden pilaantumista. Jos pilaantuminen aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle tai ympäristölle, tulee alue kunnostaa. Nykyisin erilaisia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä on tarjolla runsaasti. Niiden soveltuvuus vaihtelee kohteittain riippuen mm. pilaantumisen aiheuttaneesta haitta-aineesta, käsiteltävän alueen laajuudesta ja maaperän ominaisuuksista. Tässä julkaisussa esitellään yleisimpiä Suomessa käytössä olevia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä. Menetelmistä on esitetty niiden pääperiaate, soveltuvuus eri haitta-aineille ja maaperätyypeille, menetelmien tekniset rajoitukset, arvioidut käsittelykustannukset ja käsittelyn kesto. Lisäksi on kerrottu menetelmän käytöstä ja soveltuvuudesta Suomessa ja annettu viitteitä lisätietojen etsimistä varten. Yleisimpien menetelmien ohella on esitetty eräitä menetelmiä, jotka ovat käytössä muualla maailmassa, mutta voisivat soveltua myös Suomeen. Tämän julkaisu soveltuu käytettäväksi parhaiten silloin, kun tehdään alustavaa valintaa käyttökelpoisten menetelmien kesken. Lopullinen menetelmän valinta vaatii kohdekohtaisia selvityksiä pilaantuneella alueella.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record