Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/40841

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SYKEmo_227.pdf 282.1Kb PDF Granska/Öppna
Titel: Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely
Sekundär titel:
Författare: Penttinen, Riina
Utgivare: Suomen ympäristökeskus
Datum: 2001
Språk: fi
Tillhör serie: Suomen ympäristökeskuksen moniste 227
ISBN: 952-11-0943-2
ISSN: 1455-0792
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/40841
Abstrakt: Suomessa on noin 20 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joista useista aiheutuu myös pohjaveden pilaantumista. Jos pilaantuminen aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle tai ympäristölle, tulee alue kunnostaa. Nykyisin erilaisia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä on tarjolla runsaasti. Niiden soveltuvuus vaihtelee kohteittain riippuen mm. pilaantumisen aiheuttaneesta haitta-aineesta, käsiteltävän alueen laajuudesta ja maaperän ominaisuuksista. Tässä julkaisussa esitellään yleisimpiä Suomessa käytössä olevia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä. Menetelmistä on esitetty niiden pääperiaate, soveltuvuus eri haitta-aineille ja maaperätyypeille, menetelmien tekniset rajoitukset, arvioidut käsittelykustannukset ja käsittelyn kesto. Lisäksi on kerrottu menetelmän käytöstä ja soveltuvuudesta Suomessa ja annettu viitteitä lisätietojen etsimistä varten. Yleisimpien menetelmien ohella on esitetty eräitä menetelmiä, jotka ovat käytössä muualla maailmassa, mutta voisivat soveltua myös Suomeen. Tämän julkaisu soveltuu käytettäväksi parhaiten silloin, kun tehdään alustavaa valintaa käyttökelpoisten menetelmien kesken. Lopullinen menetelmän valinta vaatii kohdekohtaisia selvityksiä pilaantuneella alueella.


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post