Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely

Show simple item record

dc.contributor.author Penttinen, Riina
dc.date.accessioned 2013-09-27T07:32:27Z
dc.date.available 2013-09-27T07:32:27Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.isbn 952-11-0943-2
dc.identifier.issn 1455-0792
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/40841
dc.description.abstract Suomessa on noin 20 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joista useista aiheutuu myös pohjaveden pilaantumista. Jos pilaantuminen aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle tai ympäristölle, tulee alue kunnostaa. Nykyisin erilaisia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä on tarjolla runsaasti. Niiden soveltuvuus vaihtelee kohteittain riippuen mm. pilaantumisen aiheuttaneesta haitta-aineesta, käsiteltävän alueen laajuudesta ja maaperän ominaisuuksista. Tässä julkaisussa esitellään yleisimpiä Suomessa käytössä olevia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä. Menetelmistä on esitetty niiden pääperiaate, soveltuvuus eri haitta-aineille ja maaperätyypeille, menetelmien tekniset rajoitukset, arvioidut käsittelykustannukset ja käsittelyn kesto. Lisäksi on kerrottu menetelmän käytöstä ja soveltuvuudesta Suomessa ja annettu viitteitä lisätietojen etsimistä varten. Yleisimpien menetelmien ohella on esitetty eräitä menetelmiä, jotka ovat käytössä muualla maailmassa, mutta voisivat soveltua myös Suomeen. Tämän julkaisu soveltuu käytettäväksi parhaiten silloin, kun tehdään alustavaa valintaa käyttökelpoisten menetelmien kesken. Lopullinen menetelmän valinta vaatii kohdekohtaisia selvityksiä pilaantuneella alueella. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen moniste 227 fi
dc.title Maaperän ja pohjaveden kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely fi
dc.title.alternative fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEmo_227.pdf 282.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record