Sähköntuotannon ja kuljetusten ominaispäästöt elinkaari-inventaariossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40864

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEmo_264.pdf 422.5Kb PDF View/Open
Title: Sähköntuotannon ja kuljetusten ominaispäästöt elinkaari-inventaariossa
Editor: Koskela, Sirkka
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2002
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen moniste 264
ISBN: 952-11-1259-X
ISSN: 1455-0792
URI: http://hdl.handle.net/10138/40864
Abstract: Elinkaariarviointien inventaariolaskennassa tarvitaan tietoja sähköntuotannon ja kuljetusten ympäristökuormituksista. Tässä raportissa on esitetty ympäristöklusterin tutkimusohjelman hankkeen "Elinkaariarviointi metallien jalostusteollisuuden ympäristöasioiden hallinnan työvälineenä” (toteutettu Suomen ympäristökeskuksessa vuosina 1998-2000) inventaarioissa käytetyt sähköntuotantomallit ja eri kuljetusmuodoille käytetyt päästökertoimet. SYKE:n sähkönhankintamalli perustuu Suomen vuoden 1997 sähköntuotannon jakaumaan ja sähkön erillistuotannon polttoaineittain esitettyihin ominaispäästöihin sekä tuontisähköön. Kuljetusten kertoimet pohjautuvat aiemmin kirjallisuudessa julkaistuihin kertoimiin ja yrityskohtaisiin tietoihin. Työssä lasketut päästömallit soveltuvat Suomessa valmistettavien tuotteiden inventaariolaskelmiin.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record