Teiden liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten erityisseurantakohteet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40886

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEmo_289.pdf 7.658Mb PDF View/Open
Title: Teiden liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten erityisseurantakohteet
Other contributor: Gustafsson, Juhani
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2003
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen moniste 289
ISBN: 952-11-1512-2
ISSN: 1455-0792
URI: http://hdl.handle.net/10138/40886
Abstract: Tiesuolauksen pohjavedelle aiheuttaman riskin arviointi päivitettiin 1990-luvun lopulla (Gustafsson, 2000). Samassa yhteydessä todettiin tarpeelliseksi aloittaa teiden talvikunnossapidon pohjavesivaikutusten seuranta. Vuoden 2001 aikana käytiin SYKEn koordinoimana neuvottelut alueellisten ympäristökeskusten ja tiepiirien kanssa valtakunnallisen pohjaveden kloridiseurannan aloittamisesta. Neuvottelujen perusteella valittiin noin 200 havaintopistettä seurantaan. Näistä havaintopisteistä valittiin vuoden 2002 aikana edelleen noin 50 havaintopistettä erityisseurantaan.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record