Merialueiden suunnittelu Suomessa. Nykytilanne ja kehittämishaasteita

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40891

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_29_2013.pdf 2.349Mb PDF View/Open
Title: Merialueiden suunnittelu Suomessa. Nykytilanne ja kehittämishaasteita
Author: Paldanius, Jani
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2013-10-01
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 29/2013
ISBN: 978-952-11-4227-7
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/40891
Abstract: Raportti on katsaus Suomen merialueiden suunnittelutilanteeseen. Ensisijaisena tavoitteena on ollut selvittää, miten merialuetta on käsitelty alueidenkäytön suunnittelussa, erityisesti maakuntakaavoituksessa. Myös sektoriviranomaisten tekemää suunnittelua on tarkasteltu erityisesti yhteensovittamisen näkökulmasta. Työ perustuu rannikkomaakuntien liittojen suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden sekä eräiden keskeisimpien sektoriviranomaisten edustajien haastatteluihin sekä maakuntakaava- ja internet–aineistoihin. Selvitys osoittaa, että maakuntakaavoitus on keskeisin yhteen sovittavan suunnittelun keino. Kuitenkin merialueen käsittely maakuntakaavoissa vaihtelee paljon. Tämä johtuu pitkälti rannikko- ja merialueiden erilaisuudesta eri osissa Suomea ja myös erityyppisistä meren ja rannikon käyttöpaineista. Näin ollen myös tarve ohjata merialueen käyttöä kaavoituksella vaihtelee, samoin kaavojen sisältö ja kaavoissa käytetyt kaavamerkinnät. Selvityksessä saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää jatkossa merialueiden suunnittelun kehittämisessä ja myös mahdollisen merialuesuunnitteludirektiivin toimeenpanossa. Maakuntakohtaiset kuvaukset antavat kattavan kuvan merialueen maakuntakaavoitustilanteesta ja teemoja ja kaavamerkintöjä koskevat yhteenvedot vertailutietoa maakunnille ja kunnille niiden suunnitellessa merialueita edelleen.
Subject: merialuesuunnittelu
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito
meri- ja rannikkoalueiden suunnittelu
merialueiden suunnittelu
Subject (ysa): merialueet
rannikkoalueet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record