Lasten käsityksiä hyvästä arjesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036474
Title: Lasten käsityksiä hyvästä arjesta
Author: Ahde, Sirpa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036474
http://hdl.handle.net/10138/40931
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Abstract: Early studies have shown that parents in modern society are living their everyday life in the middle of the cultural expectations. Studies also show that children enjoy being in day care, if they have friends there, as well as the opportunity to play and to do something meaningful. Purpose of this study was to bring children's voices heard and to describe the child's everyday experiences. The study was to find out pre-school children's everyday life experiences at home, in family and in day care center. Children live their everyday life at home and in day care centers. This study describes the child's well-being and everyday in the basis of Bronfenbrenner eco-logical theory of education. The data were collected by questionnaire in Hämeenlinna day care centre personnel and its customers in the spring of 2011. For the individual interviews participated 478 children. The data were analyzed by using content analysis and content analysis methods. The study was a qualitative and approach by phenomenographic. The results showed that children want to play both at home and in day care centers. 39 % of the children wanted to spend time with their parents at home and in day care center only 13 % of children wanted to be with adults. Importance of friends in day-care center was emphasized, because 37% of the children mentioned in their responses friends. The study also asked if children are listened by the adults and 63% of the children felt that adults listen them carefully.Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsiperheiden vanhemmat elävät arkeaan nyky-yhteiskunnassa ristiriitaisten kulttuuristen odotusten keskellä. Tutkimukset osoittavat myös, että lapset viihtyvät päivähoidossa, jos heillä on siellä hyviä kaverisuhteita sekä mahdollisuus leikkiin ja muuhun mielekkääseen tekemiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda lasten ääni kuuluviin ja kuvata lapsen arjen kokemuksia. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään alle kouluikäisten lasten kokemuksia kodin ja perheen sekä päiväkodin arjesta. Koti ja päivähoito ovat lapsille paikkoja, joissa he elävät jokapäiväistä arkeaan. Tutkimuksessa kuvataan lapsen hyvinvoinnin ja arjen rakentumista Bronfenbrennerin ekologisen kasvatusteorian pohjalta. Tutkimusaineisto kerättiin lomaketutkimuksena Hämeenlinnan päivähoidon henkilöstöltä ja sen asiakkailta keväällä 2011. Tutkimusta varten yksilöhaastatteluun osallistui 478 lasta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja sisällönerittelyn keinoin. Tutkimus oli otteeltaan laadullinen ja lähestymistapa fenomenografinen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lapset haluavat kaikkein mieluiten leikkiä sekä kotona että päiväkodissa. Kotona ollessaan lapset halusivat viettää myös aikaa aikuisten kanssa, sillä 39 % lapsista mainitsi vastauksissaan aikuiset, kun vastaava luku oli päivähoidon kohdalla 13 %. Päivähoidossa sen sijaan kavereiden merkitys korostui ja 37 % lapsista mainitsi vastauksissaan kaverit. Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuuntelevatko aikuiset heitä ja 63 % lapsista koki, että aikuiset kuuntelevat heitä tarkkaan.
Subject: child
everyday life
welfare
family
play
participation
lapsi
arki
hyvinvointi
perhe
leikki
osallisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lastenka.pdf 892.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record