Gender and Sexuality in Ancient Stoic Philosophy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9309-8
Title: Gender and Sexuality in Ancient Stoic Philosophy
Author: Grahn, Malin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Theoretical philosophy
Publisher: Teoreettinen filosofia, filosofia (ruots.), käytännöllinen filosofia
Date: 2013-10-25
Belongs to series: Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta - URN:ISSN:1458-8331
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9309-8
http://hdl.handle.net/10138/41008
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: My doctoral dissertation explores gender and sexuality in Ancient Stoic philosophy. It investigates the different areas of Stoicism, cosmology, metaphysics, ethics, philosophical therapy, and social philosophy, from a novel viewpoint of gender. It is the first extensive systematic study of the topic in Stoicism. I also scrutinize questions that have been rather marginal in scholarship, such as beautification, embryology, and female exemplifications. I place the Stoic views into a wider philosophical and historical context, and discuss Stoicism against the backdrop of and in comparison to Plato s and Aristotle s philosophies, as well as the medical approach of the Hellenistic medical doctor Galen. This methodology is important for my argument in enabling me to make sense in a new way of the scattered remarks on gender and sexuality in early Stoic sources and to highlight the originality of the Stoic position in rejecting their predecessors views. My study divides into three parts: Body, Character, and Community. In part I, I argue that in Stoic metaphysics, men and women are to be understood as equally rational and equally capable of becoming sages and achieving happiness. In addition, I explore the status of gender in the Stoic category, a topic that has not been previously studied, and claim that to have gender should be understood in the Stoic category of koinos poion, common qualities, whereas to be of a specific gender is an individual quality, idios poion. The reproductive capacity is understood as a function of the rational soul. In part II, I argue that Musonius Rufus suggestion that girls and boys should both be educated equally follows naturally from Stoic premises even though other sources do not explicitly say so. I show that the Stoics discussed gendered characteristics both as inborn and culturally acquired and as ethically neutral. The Stoic philosophical therapy would also change certain cultural gendered features such as the traditional view of masculinity. In part III, I show that the Stoic cosmopolitanism provides further arguments in favor of gender equality even though the Stoics did not promote real-life political programs aiming at changing existing inequalities. Yet I stress their view of close human relations and family as the primary places where virtue is learned and practiced.Väitöskirjani tarkastelee sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä antiikin stoalaisessa filosofiassa. Stoalaisuus oli vaikutusvaltainen filosofinen koulukunta hellenistisellä ja roomalaisella kaudella, koulukunnan perustajasta Zenon Kitionlaisesta (n. 333 261 eaa.) Rooman keisari Markus Aureliukseen (121 180 jaa.). Tutkielmani on ensimmäinen systemaattinen tutkimus sukupuolesta stoalaisuudessa ja kattaa stoalaisen filosofian eri osa-alueet kosmologiasta kosmopolitanismiin, kasvatusnäkemyksistä käsityksiin kauneudesta ja onnellisuudesta. Osoitan, että kaikilla osa-alueille stoalaiset käsittivät sukupuolen ihmisen tärkeimpien ominaisuuksien ja päämäärien kannalta merkityksettömäksi ominaisuudeksi. Osoitan myös, kuinka radikaalisti stoalaiset näkemykset erosivat edeltäneitten filosofien kuten Platonin ja Aristoteleen näkemyksistä. Stoalaisen metafysiikka tukee ajatus naisten ja miesten tasavertaisista rationaalisista kyvyistä, ja esimerkiksi lisääntymiskyky ilmenee yhtenä rationaalisen sielun osa-alueena, joka ruumiillistuu naisen tai miehen fyysisenä sukupuolena. Esimerkiksi stoalaisia edeltänyt Aristoteleen biologia oletti koiras- ja naarassukupuolen välisen luonnollisen hierarkian, minkä vuoksi naaraita kutsuttiin epämuodostumiksi . Stoalaisesta filosofiasta ajatusta miehen ja naisen välisestä luonnollisesta hierarkiasta ei löydy. Myös stoalaisten näkemyksen lapsuudesta ja kasvatuksesta tukevat ajatusta siitä, että luontaisilta ominaisuuksiltaan tytöillä ja pojilla on täysin samat mahdollisuudet kehittyä kohti täydellistä viisautta ja onnellisuutta. Osoitankin, että stoalaisen näkemyksen mukaan monet naisten ja miesten väliset erot johtuvat kulttuurin vaikutuksesta ja vääränlaisesta kasvatuksesta, eivät synnynnäisistä kyvyistä. Myös stoalainen maailmankansalaisuuden eli kosmopolitanismin ihanne tarjoaa argumentteja naisten ja miesten eettisen tasavertaisuuden puolesta. Väitän, että perhe ja läheiset ihmissuhteet saavat stoalaisuudessa tärkeän aseman ensisijaisena hyveiden oppimisen ja harjoittamisen paikkana. Kuitenkin stoalaisuuden suurin ongelma tasa-arvon näkökulmasta on, etteivät he käsittele miesten ja naisten tasavertaisuutta poliittisena kysymyksenä eivätkä esitä muutosehdotuksia yhteiskuntaan, joka kasvattaa ja kohtelee naisia ja miehiä eri tavoilla.
Subject: filosofia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record