Opas yleispiirteisen tulvavaarakartoituksen laatimiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41018

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_127.pdf 2.475Mb PDF View/Open
Title: Opas yleispiirteisen tulvavaarakartoituksen laatimiseen
Author: Sane, Mikko; Alho, Petteri; Huokuna, Mikko; Käyhkö, Jukka; Selin, Mikko
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 127
ISBN: 952-11-2163-7
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41018
Abstract: Oppaassa käydään läpi yleispiirteisen tulvavaarakartoituksen laatimisprosessi yleisellä, ohjelmariippumattomalla tasolla. Oppaassa esitellään myös aiheeseen liittyvää terminologiaa ja taustoja. Suomen ympäristökeskuksesta on saatavilla erillinen tekninen osio työn teknisen puolen toteuttamista varten. Tulvavaarakartta kuvaa tulvan peittävyyden ja vaaran asteen karttapohjalla tietyllä todennäköisyydellä. Vaaran asteena käytetään yleensä vesisyvyyttä. Tulvavaarakartat laaditaan ainakin keskimäärin kerran 100 vuodessa ja kerran 250 vuodessa toistuville suurtulville. Oppaassa on vertailtu tilastollisten menetelmien, vesistömallien ja virtausmallien käyttöä virtaamien ja vedenkorkeuksien määrittämisessä sekä kerrottu myös muista määritysmenetelmistä. Oppaan laatimistyössä arvioitiin erityyppisten tietoaineistojen käyttökelpoisuutta ja kustannuksia, vertailtiin erilaisia mallinnustekniikoita sekä laadittiin havainnollisia kuvia ja kaavioita tulvavaarakartoituksen työvaiheista. Oppaassa on myös esitetty määritelmiä ja suosituksia eri tulvavaarakartoitusmenetelmistä ja niiden tarkkuuksista. Yleispiirteinen tulvavaarakartta määritettiin työssä kustannustehokkaasti edullisesti saatavilla olevista lähtötiedoista tulvariskiin suhteutetulla tarkkuudella tuotetuksi tulvavaarakartaksi. Sitä käytetään yleiskaava- ja maakuntakaavatasolla. Maanpinnan topografian kuvaava korkeusmalli tehdään edullisesti saatavilla olevasta korkeusaineistosta, kuten Maanmittauslaitoksen ja kuntien korkeusaineistoista tai näiden yhdistelmästä. Korkeusmallin tarkkuus huomioidaan esitysmittakaavassa ja kartan yleistysasteessa.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record