Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? : Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-13-5579-0
Title: Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? : Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina
Author: Ouakrim-Soivio, Najat
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Opetushallitus
Date: 2013-11-08
Belongs to series: Raportit ja selvitykset - URN:ISSN:1798-8918
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-13-5579-0
http://hdl.handle.net/10138/41026
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study investigated assessment differences between schools in relation to the grades given to pupils and to the competencies revealed by the assessment of learning outcomes conducted by the Finnish National Board of Education. The validity of the grades teachers gave were studied as a gauge of learning. The National Core Curriculum for Basic Education for Social Studies and History determined the learning objectives for these outcomes. The grades given to pupils in the final assessment and the competencies shown in the assessment of learning outcomes in social studies were compared to grades and outcomes in history. The background to this study has shown that since the beginning of the 21st century, frequent discrepancies have arisen in the assessment of learning outcomes with regard to competencies in mathematics and mother tongue. These discrepancies have been observed between the grades given to pupils and the competence shown in the follow-up assessment in different schools. Pupils at the same level of competence received a different grade. Similarly, the assessment of learning outcomes in social studies and history showed that systematic discrepancies in the social sciences exist between the competence shown in the follow-up study and the grades given by the schools. The sample in this study comprised 4 158 pupils: 3 616 from Finnish- language schools and 545 from Swedish- language schools. The research data in social studies and history enabled, for the first time, the comparison of two separate subjects using data produced by the same pupils and schools as well as by using two parallel measurements: school grades and the competence shown in the follow-up assessment. This research enabled a closer study of the validity of school grades as a measure of competence. This is because the data comprised grades and results of the assessment of the same pupils in two different subjects. Validity can be defined as an absence of systematic errors. Should systematic errors occur, the validity of at least one of the meters can then be questioned. The data collected in social studies and history made it possible to demonstrate conformity between the schools competence levels and grades: when a school s competence level was high, also the grades of its pupils were higher than the average. It seems that teachers adjust their grades to the general competence level of their class. When the description of key knowledge and skills does not serve as a basis for evaluation, one can argue that there is no resultant equity in final grading. To ensure consistent final assessment, the Core Curriculum should provide teachers with more support for evaluation, by for example, defining grading criteria more clearly or by creating separate material for criteria-based evaluation.Päättöarvosanojen antaminen perustuu nykyisessä peruskoulujärjestelmässä siihen, että oppiainekohtaisilla päättöarvioinnin kriteereillä, arvosanalle 8, pyritään määrittämään yhdenmukaisesti se tieto- ja taitotaso, joka oppilaalla oletetaan olevan perusopetuksen päättövaiheessa hänen siirtyessä jatko-opintoihin tai työelämään. Oppilaan suorituksia ei siis enää verrata muiden oppilaiden suorituksiin, kuten aiemmin tehtiin, vaan arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas on suoriutunut suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Opetushallitus toteuttaa oppimistulosten seuranta-arviointeja, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opetussuunnitelman perusteissa määritellyt koulutukselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Oppimistulosarviointien aivan kuten arvosanojenkin lähtöoletuksena on, että ne mittaavat opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuja tietoja ja taitoja, joita kaikkien oppilaiden oletetaan hallitsevan perusopetuksen päättövaiheessa. Tässä väitöstutkimuksessa on analysoitu opettajien antamien päättöarvosanojen luotettavuutta mitata perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä osaamista. Tutkimuksen aineistolla (N = 4 158 oppilasta) ilmeni että yhteiskuntaopissa ja historiassa oli systemaattisia koulujen välisiä eroja seuranta-arvioinnissa osoitetun osaamisen ja koulujen antamien arvosanojen välillä. Kouluissa, joissa yhteiskuntaopin arvosanat annettiin esimerkiksi tiukemmin perustein kuin seuranta-arvioinnissa osoitettu keskimääräinen osaaminen olisi antanut olettaa, annettiin tiukemmin perustein myös historian päättöarvosana. Siksi koulujen välillä tuntuu olevan sellaisia oppiaineesta riippumattomia arviointikäytänteiden eroja, jonka perusteella voidaan tulkita, että arvosanat eivät ole validi mittari mittaamaan koulujen välisiä osaamiseroja. Näyttää siltä, että opettajat suhteuttavat antamansa arvosanat valtakunnallisten kriteerien sijasta muiden oppilaidensa osaamistasoon, vaikka suhteellinen arviointi on poistunut normeista jo vuonna 1985. Kansainvälisestikin mainetta niittänyt suomalainen peruskoulujärjestelmä, jonka lähtökohtiin on koko sen voimassaoloajan kuulunut koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joutuu koeteltavaksi, kun oppiaineesta annettujen arvosanojen ja seuranta-arvioinnissa osoitetun osaamisen välillä on suuria koulujen välisiä eroja. Yhdenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi opetussuunnitelman perusteiden olisi tarjottava aiempaa enemmän tukea opettajan arviointityöhön. Tämä toteutuu esimerkiksi määrittelemällä päättöarvioinnin kriteerit tarkemmin ja luomalla opettajille erillistä materiaalia kriteeripohjaisen arvioinnin tueksi.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ouakrim-soivio_vaitoskirja.pdf 2.586Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record