Natura 2000 -luontotyyppiopas. 2. korjattu painos

Show simple item record

dc.contributor.author Airaksinen, Outi
dc.contributor.author Karttunen, Krister
dc.date.accessioned 2013-10-10T10:29:20Z
dc.date.available 2013-10-10T10:29:20Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.isbn 952-11-1585-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41087
dc.description Julkaisun PDF:ssä olevia kirjanmerkkejä on korjattu ja lisätty.
dc.description.abstract Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön kattava ekologinen alueverkosto. Sen avulla pyritään turvaamaan yhteisön alueella uhanalaisten, harvinaisten tai alueelle luonteenomaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Näiden yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien, joiden suotuisa suojelutaso EU:n jäsenmaiden tulee turvata, suojelu perustuu luontodirektiiviin, jonka liitteessä I ne on lueteltu. Natura 2000 -alueiden valinta perustuu osaltaan näihin luontotyyppeihin. Tässä oppaassa esitellään kaikki Suomessa tavattavat 69 erilaista ns. Natura-luontotyyppiä. Jokaisesta tyypistä annetaan lyhyt EU:n hyväksymä kuvaus ja suomalaisten asiantuntijoiden laatima boreaaliselle luonnonmaatieteelliselle alueelle sovellettu tarkempi ohje luontotyypin määrittämiseksi sekä luettelo sillä esiintyvistä tyypillisistä ja uhanalaisista lajeista. Lisäksi esitellään perusteita luontotyyppien edustavuuden ja luonnontilan arvioimiseksi, niiden levinneisyyttä koko yhteisön alueella ja Suomessa, yhtymäkohtia muihin kasvillisuuden ja ympäristön luokittelujärjestelmiin sekä kutakin luontotyyppiä käsittelevää kirjallisuutta. Luontotyypit on ryhmitelty 7 lukuun: meri ja rannikko; sisävedet; nummet, niityt ja pensastot; tunturit; suot; kalliot; ja metsät. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöopas 46 fi
dc.title Natura 2000 -luontotyyppiopas. 2. korjattu painos fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.relation.issn 1796-167X

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_46_2_2 painos.pdf 2.241Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record