Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41088

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_52.pdf 4.079Mb PDF View/Open
Title: Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista
Editor: Ollila, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö
Date: 2002
Belongs to series: Ympäristöopas 52
ISBN: 952-11-1263-9
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41088
Abstract: Oppaassa on suositus alimman tulvien kannalta hyväksyttävän rakentamiskorkeuden määrittämisestä sisävesien ja Itämeren rannoille. Suositus merkitsee sitä, että rakennukselle aiheutuisi vahinkoa vain keskimäärin kerran noin 200 vuodessa tai harvemmin esiintyvällä tulvalla. Sisävesien suositus perustuu kunkin vesistön keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvaan tulvakorkeuteen, johon vielä lisätään harkinnanvarainen lisäkorkeus (0,3...1,0 m) ja aaltoiluvara. Itämeren rannalla suositus perustuu moniin eri tekijöihin, ja alimmaksi rakentamiskorkeudeksi, eli tulvavaraksi, on saatu käytettäessä n. 30 cm:n minimiaaltoiluvaraa paikasta riippuen 150...295 cm. Huomattavan osan tästä muodostaa ennakoidun ilmastonmuutoksen perusteella arvioitu valtamerien pinnan n. 100 cm:n nousu. Oppaassa on myös tietoja rantasortumien syistä sekä sattuneista sortumista ja niiden korjaamisesta. Näiden vahinkojen välttämiseksi on esitetty suosituksia. Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa tulvan, sortuman tai vyörymän vaaran huomioon ottamisen tärkeyttä.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record