Life Course Approach to the Development of Hostility and Anger : Family Origins in Childhood and Unemployment in Adulthood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9361-6
Title: Life Course Approach to the Development of Hostility and Anger : Family Origins in Childhood and Unemployment in Adulthood
Author: Hakulinen, Christian
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Personality, work and health psychology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-11-08
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9361-6
http://hdl.handle.net/10138/41143
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Previous studies have suggested that hostility and anger are associated with serotonergic function, that they are relatively stable personality characteristics, and that their development is affected by early family factors. Hostile and angry individuals have also been suggested to be at risk for social problems. However, there is a limited number of studies that have examined these issues from a life course perspective, which is the aim of the present thesis. The participants for the current study were from the ongoing, nationally representative, longitudinal, population-based Cardiovascular Risk in Young Finns Study (YFS), which began in 1980. The present thesis had two aims: 1) to investigate how serotonin receptor 1B, family factors, and early antecedents of hostility and anger are related to the life course development and stability of hostility and anger, and 2) how hostility over the life course is related to unemployment in adulthood. The results indicate that low parental socioeconomic status, a hostile child-rearing style and aggressive behavior in childhood predicted high levels of hostility and anger in adulthood, but the association between aggressive behavior and hostility was moderated by the serotonin receptor 1B. Both hostility and anger seemed to be moderately stable characteristics over the life course. Hostility and unemployment were found to have a bidirectional relationship, but hostility was a stronger predictor of unemployment than vice versa. The current study provides new information on unemployment as an outcome of hostility and emphasizes the role of early antecedents and family factors in the development of hostility and anger over the life course. Based on these findings, the prevention of hostility and anger should be targeted at the early stages of life. This could greatly lower the costs of high levels of hostility and anger to the individual as well as to society.Vihamielisyys ja ärtyneisyys ovat kohtalaisen pysyviä persoonallisuuden piirteitä ja aiempien tutkimusten perusteella varhaisen perheympäristön sekä serotoniinijärjestelmän on havaittu vaikuttavan niiden kehityskulkuun. Sekä vihamielisyys että ärtyneisyys on yhdistetty lukuisiin terveydellisiin riskitekijöihin sekä sosiaalisiin ongelmiin. Tässä väitöskirjassa keskitytään tarkastelemaan näitä asioita elämänkaariperspektiivistä. Tutkimuksen osallistujat valittiin vuonna 1980 alkaneesta ja edelleen käynnissä olevasta väestöpohjaisesta Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät (LASERI) - tutkimuksesta. Väitöskirjalla oli kaksi päätavoitetta: 1) selvittää, kuinka varhainen perheympäristö, serotoniinireseptori 1B ja vihamielisyyden sekä ärtyneisyyden varhaiset edeltäjät ovat yhteydessä vihamielisyyden ja ärtyneisyyden kehitykseen nuoruudesta aikuisuuteen, ja 2) selvittää, kuinka vihamielisyys on yhteydessä työttömyyteen. Tulokset osoittavat, että vanhempien alhainen sosioekonominen asema ja kielteinen kasvatustyyli sekä tutkittavien lapsuuden aikainen aggressiivinen käyttäytyminen ennustivat aikuisuuden vihamielisyyttä ja ärtyneisyyttä. Serotoniinireseptori 1B kuitenkin muokkasi lapsuuden aikaisen aggressiivisen käyttäytymisen ja aikuisuuden vihamielisyyden välistä suhdetta. Sekä vihamielisyyden että ärtyneisyyden havaittiin olevan kohtalaisen pysyviä ominaisuuksia nuoruudesta aikuisuuteen. Vihamielisyyden ja työttömyyden välillä havaittiin kaksisuuntainen yhteys, tosin vihamielisyys ennusti vahvemmin työttömäksi joutumista kuin työttömyys vihamielisyyden lisääntymistä. Tutkimus tuo uutta tietoa vihamielisyydestä työttömyyden ennustajana ja siitä, kuinka varhainen perheympäristö sekä vihamielisyyden ja ärtyneisyyden lapsuuden aikaiset edeltäjät ovat yhteydessä vihamielisyyden ja ärtyneisyyden kehityspolkuihin elämänkaaren aikana. Tutkimuksen löydösten perusteella aikuisuuden vihamielisyyden ja ärtyneisyyden ennaltaehkäisyyn olisi hyvä panostaa jo lapsuuden aikana, mikä voisi vähentää niistä yhteiskunnalle ja yksilölle koituvia kustannuksia.
Subject: psykologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hakulinen_dissertation.pdf 521.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record