Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41334

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra16_2012_Ehd ... isen_kehittamisohj_web.pdf 931.6Kb PDF View/Open
Title: Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012-08-17
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 16/2012
ISBN: 978-952-11-4068-6
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41334
Abstract: Ympäristöministeriön asettama laajapohjainen ja poikkihallinnollinen työryhmä valmisteli ehdotuksen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012−2015 ja siihen liittyväksi toimintasuunnitelmaksi. Työryhmä pitää ikääntyneiden asumisolojen parantamista merkittävänä haasteena. Se koskettaa vuonna 2030 lähes 1,5 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä ihmistä. Asuntoina tämä tarkoittaa 1 miljoonaa asuntoa. Ehdotettujen toimenpiteiden kautta vastataan ikääntyvän väestön asumistarpeisiin ja asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Asuntojen ja asuinrakennusten korjaaminen on keskeisin toimenpide. Ehdotukset käsittelevät keinoja olemassa olevan asuntokannan korjaamisen edistämiseksi ja asuinalueiden kehittämiseksi ikääntyneiden näkökulmasta sekä myös uudenlaisia asumisratkaisuja, palveluasumisen kehittämistä ja asumista tukevien palvelujen järjestämistä. Esteettömyyden ja turvallisuuden lisääminen nähtiin merkittävimpänä ratkaisuna ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa. Myös ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja niihin varautuminen sekä valtion, kuntien että yksittäisten kansalaisten näkökulmasta on tärkeää. Kuntien kokonaisvaltaisen ja strategisen suunnittelun parantaminen ja sitä kautta kuntien toimet ikääntyneiden asumisessa on avainkysymys.
Subject (ysa): asuminen
elinolot
ikääntyneet
esteettömyys
korjausrakentaminen
kehitysohjemat
hallitusohjelmat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record