Lehtipuhaltimien meluselvitys

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41337

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra__21_2007_Lehtipuhaltimien_meluselvitys.pdf 1.755MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Lehtipuhaltimien meluselvitys
Tekijä: Pietilä, Jukka; Tuunanen, Lauri
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2007-10-12
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 21/2007
ISBN: 978-952-11-2847-9
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41337
Tiivistelmä: Selvityksessä mitattiin ja arvioitiin täyttävätkö Suomessa myytävät lehtipuhaltimet laitemeludirektiivin, direktiivi 2000/14/EY, vaatimukset. Selvityksen yhteydessä puhaltimien laitemeluarvo mitattiin ja laskettiin sekä melusta tehtiin kolmasosaoktaaveittainen taajuusanalyysi. Tuloksia verrattiin laitteissa ilmoitettuihin taattuihin arvoihin. Laitteiden merkinnät, käyttöohjeet ja valmistajien antamat vaatimustenmukaisuusvakuutukset tarkastettiin sen selvittämiseksi, olivatko nämä oikein verrattuna mitattuihin meluarvoihin ja lainsäädännön vaatimuksiin. Selvityksessä oli 14 erilaista lehtipuhallinta. Laitemeludirektiivin perusvaatimuksia, jotka ovat CE-merkintä, merkintä taatusta äänitehotasosta ja valmistajan vakuutus, noudatetaan varsin hyvin. Suurimmassa osassa tarkastettuja lehtipuhaltimia poikkeamat laitemeludirektiivin muista vaatimuksista olivat vähäisiä. Tarkastuksen perusteella valmistajat tuntevat ja noudattavat laitemeludirektiivin vaatimuksia pääosin hyvin. Suurimmat puutteet olivat laitteissa, joiden valmistaja ei ollut soveltanut vaatimustenmukaisuusvakuutusmenettelyä, eivätkä näiden laitteiden maahantuojat olleet asiaa hoitaneet. Taatut meluarvot olivat pääsääntöisesti oikein ilmoitetut, yhdessä puhaltimessa taattua arvoa ei ilmoitettu ja toisessa puhaltimessa ilmoitettu taattu arvo oli liian pieni mittaustulokseen verrattuna. Ilmoitettuihin meluarvoihin voi pääsääntöisesti luottaa. Kaksi poikkeamaa tuli puhaltimen imurikäytöstä. Tähän saattaa olla syynä se, että valmistaja ei ole huomannut arvioida koneen imurikäytön melua. Selvityksen yhteydessä haettiin lehtipuhaltimien tietoja myös EU:n komission ylläpitämästä melutietokannasta. Tällöin havaittiin, että tietokantaa on vakea käyttää, eikä se palvele lehtipuhaltimen hankkijaa tarkoitetulla tavalla.
Asiasanat (ysa): ympäristö
melu
laitteet
puhaltimet
mittaus
direktiivit


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot