Lehtipuhaltimien meluselvitys

Show simple item record

dc.contributor.author Pietilä, Jukka fi
dc.contributor.author Tuunanen, Lauri fi
dc.date.accessioned 2013-10-17T09:01:41Z
dc.date.available 2013-10-17T09:01:41Z
dc.date.issued 2007-10-12 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-2847-9 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41337
dc.description.abstract Selvityksessä mitattiin ja arvioitiin täyttävätkö Suomessa myytävät lehtipuhaltimet laitemeludirektiivin, direktiivi 2000/14/EY, vaatimukset. Selvityksen yhteydessä puhaltimien laitemeluarvo mitattiin ja laskettiin sekä melusta tehtiin kolmasosaoktaaveittainen taajuusanalyysi. Tuloksia verrattiin laitteissa ilmoitettuihin taattuihin arvoihin. Laitteiden merkinnät, käyttöohjeet ja valmistajien antamat vaatimustenmukaisuusvakuutukset tarkastettiin sen selvittämiseksi, olivatko nämä oikein verrattuna mitattuihin meluarvoihin ja lainsäädännön vaatimuksiin. Selvityksessä oli 14 erilaista lehtipuhallinta. Laitemeludirektiivin perusvaatimuksia, jotka ovat CE-merkintä, merkintä taatusta äänitehotasosta ja valmistajan vakuutus, noudatetaan varsin hyvin. Suurimmassa osassa tarkastettuja lehtipuhaltimia poikkeamat laitemeludirektiivin muista vaatimuksista olivat vähäisiä. Tarkastuksen perusteella valmistajat tuntevat ja noudattavat laitemeludirektiivin vaatimuksia pääosin hyvin. Suurimmat puutteet olivat laitteissa, joiden valmistaja ei ollut soveltanut vaatimustenmukaisuusvakuutusmenettelyä, eivätkä näiden laitteiden maahantuojat olleet asiaa hoitaneet. Taatut meluarvot olivat pääsääntöisesti oikein ilmoitetut, yhdessä puhaltimessa taattua arvoa ei ilmoitettu ja toisessa puhaltimessa ilmoitettu taattu arvo oli liian pieni mittaustulokseen verrattuna. Ilmoitettuihin meluarvoihin voi pääsääntöisesti luottaa. Kaksi poikkeamaa tuli puhaltimen imurikäytöstä. Tähän saattaa olla syynä se, että valmistaja ei ole huomannut arvioida koneen imurikäytön melua. Selvityksen yhteydessä haettiin lehtipuhaltimien tietoja myös EU:n komission ylläpitämästä melutietokannasta. Tällöin havaittiin, että tietokantaa on vakea käyttää, eikä se palvele lehtipuhaltimen hankkijaa tarkoitetulla tavalla. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 21/2007 fi
dc.title Lehtipuhaltimien meluselvitys fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Ympäristöministeriö fi
dc.subject.ysa ympäristö fi
dc.subject.ysa melu fi
dc.subject.ysa laitteet fi
dc.subject.ysa puhaltimet fi
dc.subject.ysa mittaus fi
dc.subject.ysa direktiivit fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra__21_2007_Lehtipuhaltimien_meluselvitys.pdf 1.755Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record