Ympäristöhallinnon ohjauksen ja kehittämisen vahvistaminen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41340

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra20_2013_Ymp ... en_vahvistaminen_FINAL.pdf 406.6KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Ympäristöhallinnon ohjauksen ja kehittämisen vahvistaminen
Toissijainen nimi: Työryhmän ehdotus
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2013-06-27
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 20/2013
ISBN: 978-952-11-4200-0
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41340
Tiivistelmä: Ympäristöministeriön 2.5.2013 antaman toimeksiannon mukaisesti työryhmä on käsitellyt ympäristöhallinnon ohjauksen ja kehittämisen vahvistamista ja erityisasiantuntemusta vaativien tehtävien mahdollista siirtämistä valtakunnallisiksi sekä valtakunnallisesti merkittävien tehtävien mahdollisesta kokoamista yhteen yksikköön sekä kokoamisen vaikutuksista. Lisäksi työryhmä on käsitellyt ympäristöministeriön ja aluehallintoviranomaisten välistä toimivaltajakoa. Työryhmän mietintöön sisältyy useita ehdotuksia ympäristöministeriön aluehallintovirastoihin ja ELY-keskuksiin kohdistuvan substanssi- ja informaatio- ohjauksen vahvistamisesta sekä hallinnonalan virastojen toiminnan ja yhteistyön kehittämisestä. Ympäristöministeriön suorassa ohjauksessa olevaa aluehallinnon ympäristövastuualueiden toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen tarkoitettua pysyvää kehittämisrahaa esitetään korotettavaksi vuositasolla 5 miljoonaan euroon. Työryhmä ei esitä valtakunnallisesti merkittävien tehtävien kokoamisesta yhteen yksikköön, koska yksikölle suunnitellut, pääasiallisesti hallinnolliset kehittämistehtävät eivät yksistään riitä vahvistamaan ympäristöhallinnon asiantuntemusta eivätkä muodosta siten riittävää pohjaa valtakunnalliselle kehittämisyksikölle. Sen sijaan ympäristötehtävien valtakunnallista keskittämistä ja ympäristötehtäviin erikoistumista esitetään jatkettavaksi niihin aluehallintoviranomaisiin, joihin ne alueen olosuhteiden ja viraston osaamisen näkökulmasta ovat luontevasti sijoitettavissa. Ympäristöministeriön johtamisvastuuta aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjauksessa on vahvistettava ja varmistettava ohjauksen kokonaisvaltainen ja läpinäkyvä käsittely. Kansliapäällikkö johtaisi ministeriön sisäisenä yhteistyöverkostona toimivaa ohjaus- ja kehittämistoimintoa.
Asiasanat (ysa): aluehallintovirastot
elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
toimivalta
ohjaus
tulosohjaus
kehittäminen


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot