Bebyggda havsstränder 2005

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41348

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMrap3sv_2008_Bebyggda_havsstrander_2005.pdf 4.171Mb PDF View/Open
Title: Bebyggda havsstränder 2005
Author: Laurila, Leena; Kalliola, Risto
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2008-04-09
Language: sv
Belongs to series: Miljöministeriets rapporter 3sv/2008
ISBN: 978-952-11-2980-3
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41348
Abstract: Av hela strandlinjen längs havskusten och kring öarna är i genomsnitt 41 % sluten. Det vill säga att de byggnader med gårdsplaner, som finns i närheten av stranden sluter stranden från övrig användning. Om man utesluter från kalkylerna öar som utgör mindre än 1 ha och därmed i praktiken inte lämpar sig för byggande, blir slutenhetsgraden för strandlinjen på fastlandet och på öar som är större än 1 ha 48 %. Därmed är slutenhetsgraden i 22 kommuner 60 % eller högre och i 6 av dessa kommuner 70 % eller högre. Den här rapporten behandlar mängden slutna stränder och fria stränder och deras läge, samt kvaliteten, tillgängligheten och sammanhängandet hos fria stränder.
Subject (ysa): rannikot
meret
rakentaminen
rantaviiva
suljetut alueet
Usage restriction:


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record