Asuntoja kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41353

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra16_2009_sisus.pdf 470.4KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Asuntoja kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2009-07-07
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 16/2009
ISBN: 978-952-11-3511-8
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41353
Tiivistelmä: Hallituksen asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa vuonna 2008 sovittiin ohjelman laatimisesta vammaisten, mukaan lukien kehitysvammaisten asuntojen tarjonnan lisäämiseksi laitospaikkojen vähentämiseksi. Kehitys- ja vaikeavammaisten asunto ohjelmatyöryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ARA, RAY, Suomen Kuntaliitto, alan järjestöjä sekä asuntojen ja asumispalvelujen tuottajia. Työryhmän ehdotuksessa kehitys- ja vaikeavammaisten asunto-ohjelmaksi vuosille 2010–2015 tarkastellaan pääosin kehitysvammaisia, sillä heidän laitoshoitonsa on eri vammaisryhmistä suurinta. Työryhmä ehdottaa kehitysvammaisten pitkäaikaista laitoshoitoa vähennettäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä alle 500 paikkaan. Tästä ja aikuisten kehitysvammaisten lapsuudenkodista muutoista aiheutuva asuntojen tarve on noin 600 asuntoa vuodessa. Muut ehdotukset koskevat valtion rahoituksen saatavuutta ja ehtoja, toimenpiteitä, joilla nopeutetaan ja hallitusti toteutetaan laitospaikkojen vähentämistä sekä toimia uusien asumisratkaisujen kehittämiseksi ja yksilöllisen asumisen edistämiseksi kehitys- ja vaikeavammaisten kohdalla.
Asiasanat (ysa): kehitysvammaiset
vaikeavammaisuus
erityisryhmät
asuminen
hallitusohjelmat


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot