Verotukseen perustuva ohjaus maatalouden ravinnepäästöjen rajoittamisessa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41355

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_15_Verotuk ... stojen_rajoittamisessa.pdf 660.7Kb PDF View/Open
Title: Verotukseen perustuva ohjaus maatalouden ravinnepäästöjen rajoittamisessa
Author: Hildén, Mikael; Huhtala, Anni; Koikkalainen, Kauko; Ojanen, Maria; Grönroos, Juha; Helin, Janne; Isolahti, Mika; Kaljonen, Minna; Kangas, Arjo; Känkänen, Hannu; Puustinen, Markku; Salo, Tapio; Turtola, Eila; Uusitalo, Risto
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007-08-23
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 15/2007
ISBN: 978-952-11-2770-0
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41355
Abstract: Tässä selvityksessä tarkastellaan missä maatalouden ravinnekuormitukseen kohdistuvan nykyisen ohjauksen keskeiset ongelmat ovat, mitä hyötyjä ja muita huomioon otettavia seikkoja liittyy mahdollisten verojen käyttöön sekä mihin maatalouden vesistökuormitusta rajoittavassa ympäristöohjauksessa tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Kehitettävät asiat liittyvät toisaalta toimenpiteiden kohdentamiseen ja toisaalta ohjauksen kannustavuuteen. Selvityksen vertailukohtana käytetään Euroopan Unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa sekä siihen liittyvää ympäristötukijärjestelmää erityisesti tukijärjestelmän niiden toimenpiteiden osalta, joilla pyritään suoraan vaikuttamaan ravinteiden käyttöön maataloudessa. Selvityksessä todetaan, ettei lannoiteverolla yksinään pystytä korvaamaan nykyistä ympäristötukijärjestelmää eikä se toisaalta olisikaan mahdollisen veron tarkoitus. Nykyisessä järjestelmässä lannoitevero olisi ennen kaikkea tiedollisen ohjauksen tehostamiskeino. Lannoiteveron avulla olisi mahdollista jossain määrin tehostaa maatalouden vesiensuojelua. Maatalouden koko tuki- ja verojärjestelmän tarkastelu ennen seuraavaa tukijärjestelmäuudistusta olisi perusteltu etenemistapa.
Subject (ysa): maatalous
ravinnepitoisuus
ympäristökuormitus
ympäristöohjaus
lannoitteet
verotus
taloudellinen ohjaus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record