Laitemeluasetuksen toimeenpano

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41363

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_19_2010_La ... ajoittaminen_ja_ohjaus.pdf 642.6Kb PDF View/Open
Title: Laitemeluasetuksen toimeenpano
Alternative title: Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus
Author: Liikonen, Larri
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2010-11-08
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 19/2010
ISBN: 978-952-11-3798-3
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41363
Abstract: Laitemeludirektiivin (2000/14/EY) tavoitteena on yhdenmukaistaa eri maiden lainsäädäntöä ja edistää sisämarkkinoiden häiriötöntä toimintaa sekä suojella ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kasvavaa ympäristömelua vastaan. Direktiivin mukaisten melumerkintöjen myötä kuluttajien asema paranee heidän voidessa tehdä valintoja melupäästöiltään erilaisten laitteiden välillä. Laitemeludirektiiviin (621/2001) perustuvan asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ulkona käytettävät laitteet on varustettava melumerkinnällä, ja osalle laitteista on säädetty asetuksessa melupäästön raja-arvot.  Asetuksella säädetään myös laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, vaatimustenmukaisuuden arviointia, markkinavalvontaa sekä melutietojen keräämistä koskevat velvoitteet. Laitemeluasetukseen liittyvä ohjaus ja valvonta ovat olleet varsin vähäisiä. Selvityksessä tarkastellaan viranomaisten ja toiminnanharjoittajien tehtäviä ja edellytettyjä toimenpiteitä valvonnan tehostamiseksi.
Subject (ysa): ympäristö
melu
akustiikka
laitteet
meluntorjunta
direktiivit
asetukset


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record