Laitemeluasetuksen toimeenpano

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41363

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
YMra_19_2010_La ... ajoittaminen_ja_ohjaus.pdf 642.6Kb PDF Granska/Öppna
Titel: Laitemeluasetuksen toimeenpano
Sekundär titel: Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus
Författare: Liikonen, Larri
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2010-11-08
Språk: fi
Tillhör serie: Ympäristöministeriön raportteja 19/2010
ISBN: 978-952-11-3798-3
ISSN: 1796-170X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/41363
Abstrakt: Laitemeludirektiivin (2000/14/EY) tavoitteena on yhdenmukaistaa eri maiden lainsäädäntöä ja edistää sisämarkkinoiden häiriötöntä toimintaa sekä suojella ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kasvavaa ympäristömelua vastaan. Direktiivin mukaisten melumerkintöjen myötä kuluttajien asema paranee heidän voidessa tehdä valintoja melupäästöiltään erilaisten laitteiden välillä. Laitemeludirektiiviin (621/2001) perustuvan asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ulkona käytettävät laitteet on varustettava melumerkinnällä, ja osalle laitteista on säädetty asetuksessa melupäästön raja-arvot.  Asetuksella säädetään myös laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, vaatimustenmukaisuuden arviointia, markkinavalvontaa sekä melutietojen keräämistä koskevat velvoitteet. Laitemeluasetukseen liittyvä ohjaus ja valvonta ovat olleet varsin vähäisiä. Selvityksessä tarkastellaan viranomaisten ja toiminnanharjoittajien tehtäviä ja edellytettyjä toimenpiteitä valvonnan tehostamiseksi.
Subject (ysa): ympäristö
melu
akustiikka
laitteet
meluntorjunta
direktiivit
asetukset


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post