Laitemeluasetuksen toimeenpano

Show simple item record

dc.contributor.author Liikonen, Larri fi
dc.date.accessioned 2013-10-17T09:02:00Z
dc.date.available 2013-10-17T09:02:00Z
dc.date.issued 2010-11-08 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3798-3 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41363
dc.description.abstract Laitemeludirektiivin (2000/14/EY) tavoitteena on yhdenmukaistaa eri maiden lainsäädäntöä ja edistää sisämarkkinoiden häiriötöntä toimintaa sekä suojella ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kasvavaa ympäristömelua vastaan. Direktiivin mukaisten melumerkintöjen myötä kuluttajien asema paranee heidän voidessa tehdä valintoja melupäästöiltään erilaisten laitteiden välillä. Laitemeludirektiiviin (621/2001) perustuvan asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ulkona käytettävät laitteet on varustettava melumerkinnällä, ja osalle laitteista on säädetty asetuksessa melupäästön raja-arvot.  Asetuksella säädetään myös laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, vaatimustenmukaisuuden arviointia, markkinavalvontaa sekä melutietojen keräämistä koskevat velvoitteet. Laitemeluasetukseen liittyvä ohjaus ja valvonta ovat olleet varsin vähäisiä. Selvityksessä tarkastellaan viranomaisten ja toiminnanharjoittajien tehtäviä ja edellytettyjä toimenpiteitä valvonnan tehostamiseksi. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 19/2010 fi
dc.title Laitemeluasetuksen toimeenpano fi
dc.title.alternative Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Ympäristöministeriö fi
dc.subject.ysa ympäristö fi
dc.subject.ysa melu fi
dc.subject.ysa akustiikka fi
dc.subject.ysa laitteet fi
dc.subject.ysa meluntorjunta fi
dc.subject.ysa direktiivit fi
dc.subject.ysa asetukset fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_19_2010_La ... ajoittaminen_ja_ohjaus.pdf 642.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record