Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41369

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra16_2013_Men ... sten_arviointiin_FINAL.pdf 1.288Mb PDF View/Open
Title: Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin
Author: Jääskeläinen, Tiina; Kautto, Petrus; Similä, Jukka
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2013-05-15
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 16/2013
ISBN: 978-952-11-4173-7
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41369
Abstract: Tieto erilaisista tarjolla olevista menetelmistä ja tietolähteistä auttaa tekemään valintoja vaikutusten arvioinnissa ja tukee politiikkatoimen valmistelua. Tässä julkaisussa esitellään menetelmiä ja tietolähteitä, joita voidaan hyödyntää politiikkatoimien vaikutuksia arvioitaessa. Julkaisu on laadittu osana ympäristöministeriön huhtikuussa 2011 käynnistämää ympäristöministeriön strategiaan 2020 sisältyvää hanketta säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten etukäteisarvioinnin kehittämiseksi. Julkaisu sisältää kaksi päälukua ja on suunniteltu siten, että kukin menetelmä ja tietolähde on oma kokonaisuutensa.Osasta voi siten poimia sen hetkiseen arviointitilanteeseen soveltuvimpia menetelmiä tai tietolähteitä lukematta koko osaa. Kustakin menetelmästä ja tietolähteestä kerrotaan sen erityispiirteet sekä soveltuvuus vaikutusten arviointiin. Lisäksi tarjotaan linkkejä lisätiedon lähteille ja kerrotaan, kuinka menetelmää tai tietolähdettä on hyödynnetty vaikutusten arviointiin käytännössä aiemmin. Julkaisun ensimmäisessä pääluvussa esitellään vaikutusten arviointiin soveltuvia menetelmiä, joita valmistelija voi soveltaa itse. Toisessa pääluvussa esitellään pitemmälle kehitettyjä asiantuntija-apua vaativia vaikutusten arviointiin soveltuvia menetelmiä sekä lukuisia julkisten tutkimuslaitosten tarjoamia tietolähteitä eli malleja, tietojärjestelmiä ja aineistoja, joita voidaan soveltaa ympäristö-, taloudellisten tai muiden vaikutusten arviointiin.
Subject (ysa): ympäristöministeriö
vaikutukset
arviointi
tiedonlähteet
menetelmät
tietojärjestelmät


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record