Teollisuuden päästödirektiivin (IED) voimaansaattaminen ja muita ympäristönsuojelulain kehittämisajatuksia

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41377

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_6_2011.pdf 3.063Mb PDF View/Open
Title: Teollisuuden päästödirektiivin (IED) voimaansaattaminen ja muita ympäristönsuojelulain kehittämisajatuksia
Author: Puheloinen, Eeva-Maija; Ekroos, Ari; Warsta, Matias; Watkins, Gary; Harju-Oksanen, Mari-Linda; Dahl, Olli
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011-01-28
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 6/2011
ISBN: 978-952-11-3847-8
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41377
Abstract: Teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (2010/75/EU, IE-direktiivi) tulee voimaan 6.1.2011. IE-direktiivin myötä ympäristönsuojelulakia (YSL) on välttämätöntä uudistaa laaja-alaisesti. Direktiivin yksityiskohtaisen sääntely ja siitä johtuva kansallisen lainsäädännön uudistamistarve johtaa merkittäviin muutoksiin. IE-direktiivi korvaa myös eräät teollisia toimintoja koskevat erityisvaatimukset, joista aiemmin on säädetty omina toimialakohtaisina direktiiveinään. Tärkein muutos IE-direktiivissä on parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskeva muutos, kun BAT-vertailuasiakirjojen BAT-päätelmiin sisältyvät päästötasot tulevat sitoviksi. Raportissa on hahmoteltu IE-direktiivistä johtuvat muutokset nykyiseen ympäristönsuojelulainsäädäntöömme. IE-direktiivistä johtuvien muutosten tekemisen yhteydessä olisi käytännöllistä uudistaa YSL:ia laajemminkin sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Raportissa on hahmoteltu erilaisia, muuhun kuin IE-direktiiviin perustuvia YSL:n sisällöllisiä muutoksia – osa on pieniä sanamuodon tarkistuksia ja osa laajempia uudistuksia. Lisätiedot: Neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Tohtorikoulutettava Eeva-Maija Puheloinen, Helsingin yliopisto,  etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Subject (ysa): ympäristönsuojelu
ympäristöluvat
teollisuus
päästöt
direkstiivit
jätteenpolttolaitokset
paras käytettävissä oleva teknikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record