Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41389

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra26_2007_Kau ... lun_tyoryhman_raportti.pdf 1.051Mb PDF View/Open
Title: Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007-11-29
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 26/2007
ISBN: 978-952-11-2921-6
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41389
Abstract: Kaupan ja kilpailun työryhmä on arvioinut erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain sekä aukiololain vaikutuksia kaupan palveluverkon kehitykseen, palveluiden saavutettavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmä esittää myös suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Suositukset tähtäävät siihen, että kilpailunäkökulma olisi nykyistä paremmin mukana kaavojen valmistelussa. Työryhmä suosittelee muun maussa selvitettäväksi, tulisiko kilpailun edistämisen tavoite sisällyttää maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lisäksi suositellaan, että käynnistetään selvitys vähittäiskaupan suuryksikön nykyisen kokorajan ajanmukaisuuden arvioimiseksi kilpailun edistämisen ja kaupan sijainninohjauksen tarpeiden kannalta. Työryhmä pitää tarpeellisena, että paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tulkintaa koskevaa ympäristöministeriön suositusta selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Työryhmä pitää tarpeellisena myös kauppojen aukioloa koskevan lainsäädännön selkeyttämistä.
Subject (ysa): vähittäiskauppa
päivittäistavarakauppa
erikoistavarakauppa
kaavoitus
kilpailu
aukiolo


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record