Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41389

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra26_2007_Kau ... lun_tyoryhman_raportti.pdf 1.051MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2007-11-29
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 26/2007
ISBN: 978-952-11-2921-6
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41389
Tiivistelmä: Kaupan ja kilpailun työryhmä on arvioinut erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain sekä aukiololain vaikutuksia kaupan palveluverkon kehitykseen, palveluiden saavutettavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmä esittää myös suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Suositukset tähtäävät siihen, että kilpailunäkökulma olisi nykyistä paremmin mukana kaavojen valmistelussa. Työryhmä suosittelee muun maussa selvitettäväksi, tulisiko kilpailun edistämisen tavoite sisällyttää maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lisäksi suositellaan, että käynnistetään selvitys vähittäiskaupan suuryksikön nykyisen kokorajan ajanmukaisuuden arvioimiseksi kilpailun edistämisen ja kaupan sijainninohjauksen tarpeiden kannalta. Työryhmä pitää tarpeellisena, että paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tulkintaa koskevaa ympäristöministeriön suositusta selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Työryhmä pitää tarpeellisena myös kauppojen aukioloa koskevan lainsäädännön selkeyttämistä.
Asiasanat (ysa): vähittäiskauppa
päivittäistavarakauppa
erikoistavarakauppa
kaavoitus
kilpailu
aukiolo


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot