Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41389

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
YMra26_2007_Kau ... lun_tyoryhman_raportti.pdf 1.051Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2007-11-29
Språk: fi
Tillhör serie: Ympäristöministeriön raportteja 26/2007
ISBN: 978-952-11-2921-6
ISSN: 1796-170X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/41389
Abstrakt: Kaupan ja kilpailun työryhmä on arvioinut erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain sekä aukiololain vaikutuksia kaupan palveluverkon kehitykseen, palveluiden saavutettavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmä esittää myös suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Suositukset tähtäävät siihen, että kilpailunäkökulma olisi nykyistä paremmin mukana kaavojen valmistelussa. Työryhmä suosittelee muun maussa selvitettäväksi, tulisiko kilpailun edistämisen tavoite sisällyttää maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lisäksi suositellaan, että käynnistetään selvitys vähittäiskaupan suuryksikön nykyisen kokorajan ajanmukaisuuden arvioimiseksi kilpailun edistämisen ja kaupan sijainninohjauksen tarpeiden kannalta. Työryhmä pitää tarpeellisena, että paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tulkintaa koskevaa ympäristöministeriön suositusta selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Työryhmä pitää tarpeellisena myös kauppojen aukioloa koskevan lainsäädännön selkeyttämistä.
Subject (ysa): vähittäiskauppa
päivittäistavarakauppa
erikoistavarakauppa
kaavoitus
kilpailu
aukiolo


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post