Ilmastonmuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41400

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_2_2011_Ilm ... nnovaatioiden_rahoitus.pdf 460.7Kb PDF View/Open
Title: Ilmastonmuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus
Author: Kosola, Marja-Leena
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011-02-01
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 2/2011
ISBN: 978-952-11-3836-2
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41400
Abstract: Raportissa tarkastellaan ympäristöinnovaatioiden rahoitusta työn painopisteiksi valituilla ympäristösektoreilla, jotka ovat ilmastomuutoksen hillintä, materiaalitehokkuuden edistäminen ja jätehuolto.  Aluksi esitellään alan keskeiset toimijat, joita ovat paitsi ympäristöinnovaatioita rahoittavat tahot myös toiminnan verkottumista ja yhteistyötä edistävät toimijat. Innovaatiorahoituksesta ei tällä hetkellä ole saatavissa virallista tilastotietoa, joten raportissa esitettävät rahoitusta koskevat tiedot on kerätty haastattelemalla ympäristöinnovaatioiden keskeisiä rahoittajia. Haastatteluissa saatujen tietojen perusteella on arvioitu ympäristöinnovaatioiden rahoitusjärjestelmää sekä tehty esityksiä sen kehittämiseksi. Raportissa on käsitelty myös julkisia hankintoja ympäristöinnovaatioiden näkökulmasta. Tämä raportti liittyy ympäristöministeriön johdolla toimivan ympäristöinnovaatiopaneelin työhön.
Subject (ysa): ympäristö
ilmastonmuutokset
ekotehokkuus
jätehuolto
innovaatiot
rahoitus
strategia


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record