Statsrådets principbeslut om bullerbekämpning

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41401

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_7sv_2007_Bullerbekampning.pdf 704.9Kb PDF View/Open
Title: Statsrådets principbeslut om bullerbekämpning
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2007-04-08
Language: sv
Belongs to series: Miljöministeriets rapporter 7sv/2007
ISBN: 978-952-11-2932-2
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41401
Abstract: Statsrådet har stiftat 31.5.2006 ett principbeslut om bullerbekämping. Detta statsrådets principbeslut som gäller omgivningsbuller avser att rikta uppmärksamheten på det allmänna syftet och målen för bullerbekämpningen samt de medel som kan anlitas för att minska bulleremissionerna och de olägenheter som orsakas av dem, vidare på ett närmare samarbete mellan olika myndigheter. Principbeslutet framhåller att för att problem orsakade av buller skall kunna förebyggas och befintliga olägenheter mildras måste bullerbekämpning beaktas enligt genomslagsprincipen i planeringen och genomförandet av alla bullrande aktiviteter. I en motivering som kompletterar detta principbeslut av statsrådet berättas sammanfattningsvis av bullerbekämp- nings nyläget och bedomning, förslagets systemål och de viktigaste förslagen, förslagets verkningar samt beredningen av ärendet.
Subject (ysa): valtionhallinto
hallintopäätökset
melu
altistuminen
meluntorjunta
hiljaiset alueet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record