Statsrådets principbeslut om bullerbekämpning

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41401

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra_7sv_2007_Bullerbekampning.pdf 704.9KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Statsrådets principbeslut om bullerbekämpning
Julkaisija: Miljöministeriet
Päiväys: 2007-04-08
Kieli: sv
Kuuluu julkaisusarjaan: Miljöministeriets rapporter 7sv/2007
ISBN: 978-952-11-2932-2
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41401
Tiivistelmä: Statsrådet har stiftat 31.5.2006 ett principbeslut om bullerbekämping. Detta statsrådets principbeslut som gäller omgivningsbuller avser att rikta uppmärksamheten på det allmänna syftet och målen för bullerbekämpningen samt de medel som kan anlitas för att minska bulleremissionerna och de olägenheter som orsakas av dem, vidare på ett närmare samarbete mellan olika myndigheter. Principbeslutet framhåller att för att problem orsakade av buller skall kunna förebyggas och befintliga olägenheter mildras måste bullerbekämpning beaktas enligt genomslagsprincipen i planeringen och genomförandet av alla bullrande aktiviteter. I en motivering som kompletterar detta principbeslut av statsrådet berättas sammanfattningsvis av bullerbekämp- nings nyläget och bedomning, förslagets systemål och de viktigaste förslagen, förslagets verkningar samt beredningen av ärendet.
Asiasanat (ysa): valtionhallinto
hallintopäätökset
melu
altistuminen
meluntorjunta
hiljaiset alueet


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot